Cem ÖZDEMIR : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Németország)

Alelnök 

 • 26-01-2006 / 14-02-2007 : Az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes bizottság

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2006 / 25-01-2006 : Az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Külügyi Bizottság
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2006)364872 -  
-
AFET 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Európai Tanács üléseinek Strasbourgban tartásáról  
- P6_DCL(2006)0033 - Elévült  
Richard CORBETT , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Christopher HEATON-HARRIS , Cecilia MALMSTRÖM , Cem ÖZDEMIR  
Kiosztás dátuma : 26-04-2006
Lejárat időpontja : 26-07-2006
Aláírók száma : 199 - 26-07-2006
Írásbeli nyilatkozat a futballban előforduló rasszizmus elleni küzdelemről  
- P6_DCL(2005)0069 - Elfogadva  
Emine BOZKURT , Claude MORAES , Christopher HEATON-HARRIS , Cem ÖZDEMIR , Alexander Nuno PICKART ALVARO  
Kiosztás dátuma : 30-11-2005
Lejárat időpontja : 01-03-2006
Elfogadva (dátum) : 14-03-2006
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P6_TA(2006)0080
Aláírók száma : 423 - 01-03-2006

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.