Alexander Nuno PICKART ALVARO : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Németország)

Alelnök 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Európai Parlament

Alelnök 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Költségvetési Bizottság

Képviselok 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Az Európai Parlament Elnöksége

Póttag 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 16-09-2009 / 07-02-2012 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az európai uniós intézmények székhelyeiről  
- BUDG_AD(2013)514622 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségre (ENISA) vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő áttérésről szóló 1104/2008/EK rendelet módosítására irányuló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról  
- BUDG_AD(2010)439250 -  
-
BUDG 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2013)522865 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2012)496587 -  
-
BUDG 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a megfélemlítés és az iskolai erőszak elleni európai nap bevezetéséről  
- P7_DCL(2012)0028 - Többséggel lezárva  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Kiosztás dátuma : 10-09-2012
Lejárat időpontja : 17-01-2013
Elfogadva (dátum) : 17-01-2013
Az aláírók listája : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Aláírók száma : 385 - 17-01-2013
Írásbeli nyilatkozat Václav Havel, Csehszlovákia és a Cseh Köztársaság egykori elnöke, az emberi jogok védelmezője emlékének támogatására és elismerésére  
- P7_DCL(2012)0018 - Elévült  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Kiosztás dátuma : 17-04-2012
Lejárat időpontja : 17-07-2012
Aláírók száma : 141 - 05-07-2012
Írásbeli nyilatkozat a terrorizmusról és a szélsőségességről Pakisztánban  
- P7_DCL(2011)0016 - Elévült  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Kiosztás dátuma : 04-04-2011
Lejárat időpontja : 07-07-2011
Aláírók száma : 68 - 07-07-2011

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat