Karin RESETARITS : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Független képviselők
 • 08-06-2005 / 01-02-2006 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Tag
 • 02-02-2006 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 18-04-2006 : Liste Dr. Hans-Peter Martin - Für echte Kontrolle in Brüssel (Ausztria)
 • 19-04-2006 / 13-07-2009 : Die Liberalen (Ausztria)

Alelnök 

 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 12-02-2007 / 13-07-2009 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-03-2007 / 25-04-2007 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 07-06-2005 : Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság
 • 21-07-2004 / 07-06-2005 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 15-09-2004 / 07-06-2005 : Az EU-Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 23-06-2005 / 14-01-2007 : Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság
 • 23-06-2005 / 14-01-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 31-01-2007 / 11-02-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 10-05-2007 / 06-05-2008 : Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY Európa demográfiai jövőjéről  
- FEMM_AD(2007)394241 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2007  
- CULT_AD(2007)388699 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY a médiáról és fejlődésről  
- CULT_AD(2006)374481 -  
-
CULT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a trieszti szlovén bölcsőde ellen az olaszországi szlovén kisebbség elleni támadásként végrehajtott gyújtogatásról  
- P6_DCL(2007)0023 - Elévült  
Mojca DRČAR MURKO , Jelko KACIN , Sepp KUSSTATSCHER , Karin RESETARITS , Csaba Sándor TABAJDI  
Kiosztás dátuma : 01-03-2007
Lejárat időpontja : 01-06-2007
Aláírók száma : 39 - 01-06-2007
Írásbeli nyilatkozat a konfliktusban szerepet játszó gyémántokról és a kimberleyi folyamatról  
- P6_DCL(2007)0021 - Elévült  
Alyn SMITH , Karin RESETARITS , Luisa MORGANTINI , Marie-Arlette CARLOTTI , Anna ZÁBORSKÁ  
Kiosztás dátuma : 26-02-2007
Lejárat időpontja : 29-05-2007
Aláírók száma : 60 - 29-05-2007

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.