Andreas MÖLZER : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Független képviselők

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freiheitliche Partei Österreichs (Ausztria)

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Külügyi Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Külügyi Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Alkotmányügyi Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Alkotmányügyi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a kézműves fagylalt európai napjának megalapításáról  
- P7_DCL(2012)0010 - Elfogadva  
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Paolo DE CASTRO , Andreas MÖLZER , Eva ORTIZ VILELLA , Ewald STADLER  
Kiosztás dátuma : 12-03-2012
Lejárat időpontja : 05-07-2012
Elfogadva (dátum) : 05-07-2012
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P7_TA(2012)0303
Aláírók száma : 387 - 05-07-2012
Írásbeli nyilatkozat a földművesek elleni gyilkosságokról Dél-Afrikában  
- P7_DCL(2011)0043 - Elévült  
Philip CLAEYS , Andreas MÖLZER , Fiorello PROVERA  
Kiosztás dátuma : 14-11-2011
Lejárat időpontja : 16-02-2012
Aláírók száma : 48 - 16-02-2012
Írásbeli nyilatkozat a gyermekek és fiatalkorúak elszabaduló költségekkel és túlzott összegű mobiltelefon-számlákkal szembeni védelméről  
- P7_DCL(2011)0019 - Elévült  
Andreas MÖLZER  
Kiosztás dátuma : 09-05-2011
Lejárat időpontja : 15-09-2011
Aláírók száma : 33 - 16-09-2011

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat