Ona RAINYTÉ-BODARD : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 27-02-2007 / 14-01-2008 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Tag
 • 15-01-2008 / 25-06-2008 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 26-06-2008 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 16-02-2009 : Darbo partija (Litvánia)
 • 17-02-2009 / 13-07-2009 : - (Litvánia)

Elnök 

 • 20-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY CARS 21: a XXI. századi versenyképes autóipari szabályozási keretről  
- EMPL_AD(2007)388629 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről  
- EMPL_AD(2006)376311 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a fejlődésről és a migrációról  
- EMPL_AD(2006)367806 -  
-
EMPL 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.