• Inés   AYALA SENDER  

Inés AYALA SENDER : Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) - 8. parlamenti ciklus 

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a regionális megközelíthetőséget támogató transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) szükségességéről  
- P8_DCL(2016)0129 - Elévült  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 106 - 13-03-2017
Írásbeli nyilatkozat az euromediterrán régióban élő fiatalok foglalkoztathatósága támogatásának és ösztönzésének szükségességéről  
- P8_DCL(2016)0116 - Elévült  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 88 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat a külföldön dolgozó szülők származási országában hátrahagyott gyermekekről  
- P8_DCL(2016)0086 - Elévült  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 59 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat Európa demográfiai jövőjéről, valamint a társadalom idősödéséből és az elnéptelenedésből eredő kihívásokról  
- P8_DCL(2015)0003 - Elévült  
José BLANCO LÓPEZ , Francisco José MILLÁN MON , Iskra MIHAYLOVA , Jonás FERNÁNDEZ , Dan NICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Enrique CALVET CHAMBON , Rosa D'AMATO , Isabella ADINOLFI , Krzysztof HETMAN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Inés AYALA SENDER  
Kiosztás dátuma : 12-01-2015
Lejárat időpontja : 12-04-2015
Aláírók száma : 109 - 17-04-2015