Inés AYALA SENDER : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanyolország)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 20-10-2011 / 18-01-2012 : Petíciós Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Bűnüldözési Együttműködés és Képzés Európai Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CONT_AD(2013)514840 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló 912/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CONT_AD(2013)514800 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság  
- TRAN_AD(2012)476064 -  
-
TRAN 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a regionális minőségi márkaépítésről: a vidéki gazdaságok terén megvalósítandó helyes gyakorlat kialakítása  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a közbeszerzésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2012)491265 -  
-
TRAN 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a nehéz tehergépjárművek ütközéses baleseteiről  
- P7_DCL(2010)0081 - Elfogadva  
Fiona HALL , Inés AYALA SENDER , Isabelle DURANT , Dieter-Lebrecht KOCH , Sabine WILS  
Kiosztás dátuma : 10-11-2010
Lejárat időpontja : 10-03-2011
Elfogadva (dátum) : 10-03-2011
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P7_TA(2011)0102
Aláírók száma : 415 - 10-03-2011

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat