Inés AYALA SENDER : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista Obrero Español (Spanyolország)

Elnök 

 • 09-02-2017 / 01-07-2019 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-02-2017 / 01-07-2019 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 02-02-2017 / 08-02-2017 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 09-02-2017 / 13-02-2017 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 14-07-2014 / 30-01-2017 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 11-09-2014 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 22-09-2014 / 18-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 01-04-2015 / 18-01-2017 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 19-05-2016 / 04-04-2017 : A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

JELENTÉS a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- A8-0469/2018 -  
-
BUDG 
CONT 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló időközi jelentésről – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében  
- CONT_AD(2018)627869 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2017)593810 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásáról  
- TRAN_AD(2017)594092 -  
-
TRAN 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- CONT_AD(2018)627866 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CONT_AD(2018)627878 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az Európa jövőjéről folytatott vita állásáról  
- CONT_AD(2018)625208 -  
-
CONT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) ES  
 

El Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 2021-2027 es un instrumento clave de financiación de la UE que promueve el desarrollo de redes transeuropeas de alto rendimiento en los campos del transporte, energía y telecomunicaciones, y de este modo contribuye al crecimiento, el empleo, la movilidad y la competitividad europeas.
El MCE fomenta una movilidad más interconectada, accesible e innovadora, además de promover modos de transporte más sostenibles, como el ferrocarril, las vías navegables interiores y las autopistas del mar.
Con esta propuesta, el Parlamento Europeo concentra la financiación del transporte para el periodo 2021-2027 en las redes de transporte transeuropeas clave, corredores prioritarios y proyectos con un valor añadido europeo real para los ciudadanos y un transporte de mercancías más eficiente, incluidos nodos urbanos, enlaces pendientes y proyectos transfronterizos dentro de la UE y también con terceros países.
Asimismo, todas las enmiendas presentadas a los anexos (corredores prioritarios de la red básica y secciones predeterminadas de la red global) han sido aprobadas, posibilitando que nuevos tramos sean financiados
Finalmente, el informe refuerza la participación de las autoridades regionales y locales en los proyectos, fomentando así la cohesión socioeconómica y territorial de la UE.

A műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégia (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker) ES  
 

Los socialistas españoles hemos trabajado decididamente en favor de un nuevo modelo de crecimiento ambiental y económicamente sostenible, una economía circular en la que, al contrario que en el sistema lineal tradicional, los productos, materiales y recursos mantienen su valor durante el mayor tiempo posible, consiguiendo así mismo la reducción de residuos.
El plástico es precisamente uno de los mayores desafíos en la reducción de residuos. La producción de este material se ha multiplicado por 20 desde los años sesenta, y se espera que se duplique de aquí al 2036. De esta producción, se calcula que entre el 2 % y el 5 % termina en el mar cada año. En Europa, se estima que los residuos plásticos representan aproximadamente entre el 80 % y el 85 % de la basura marina, lo que constituye problema medioambiental de primer orden. La basura marina genera además un coste estimado entre 259 y 695 millones de euros a la economía europea.
La estrategia europea para el plástico es un paso necesario para la transición hacia una economía circular, así como una herramienta imprescindible para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para prevenir y reducir la basura marina. La delegación socialista española apoya de forma decidida esta estrategia europea.

Az antimikrobiális rezisztencia leküzdése érdekében kialakított egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó európai cselekvési terv (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach) ES  
 

Los diputados y diputadas de la delegación socialista española hemos votado a favor de este Plan de Acción Europeo para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, un problema de salud pública cuya dimensión requiere una acción contundente por parte de la Unión.
Organismos internacionales han constatado cómo los microorganismos (por ejemplo, bacterias y virus) están desarrollando una resistencia a antimicrobianos. En consecuencia, estos microorganismos son cada vez más capaces de neutralizar el efecto de los medicamentos, como los antibióticos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antimicrobianos (AMR) es responsable de 25 000 muertes al año en la UE y podría causar más muertes que el cáncer para el 2050. Además, se estima un coste de 1 500 millones anuales en servicios sanitarios y pérdidas de productividad.
La delegación española del Grupo S&D del Parlamento Europeo respalda este informe parlamentario para exigir a la Comisión Europea y a los Estados miembros una actuación urgente y coordinada, que englobe la salud humana y la animal bajo un único enfoque, frente a este riesgo para la salud de la ciudadanía europea.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a regionális megközelíthetőséget támogató transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) szükségességéről  
- P8_DCL(2016)0129 - Elévült  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 106 - 13-03-2017
Írásbeli nyilatkozat az euromediterrán régióban élő fiatalok foglalkoztathatósága támogatásának és ösztönzésének szükségességéről  
- P8_DCL(2016)0116 - Elévült  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 88 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat a külföldön dolgozó szülők származási országában hátrahagyott gyermekekről  
- P8_DCL(2016)0086 - Elévült  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 59 - 13-12-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat