Ana GOMES : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista (Portugália)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Külügyi Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Emberi Jogi Albizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Emberi Jogi Albizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-10-2009 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a hálózat- és információbiztonságnak az egész Unióban egységesen magas szintjére vonatkozó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2013)516830 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2012)489388 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY az Európai Unió belső biztonsági stratégiájáról  
- AFET_AD(2012)480693 -  
-
AFET 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Stockholmi Program félidős értékeléséről  
- AFET_AD(2013)513244 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY az európai országokban a foglyok CIA általi állítólagos szállításáról és illegális fogva tartásáról: az Európai Parlament TDIP Bizottsága által készített jelentés nyomon követése  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a célzott gyilkosságokhoz használt robotrepülőgépek bevetéséről  
- P7_DCL(2012)0002 - Elévült  
Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES  
Kiosztás dátuma : 16-01-2012
Lejárat időpontja : 20-04-2012
Aláírók száma : 95 - 20-04-2012
Írásbeli nyilatkozat a harmadik országokban halálbüntetéshez használt szerek exportjáról  
- P7_DCL(2011)0029 - Elévült  
Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER  
Kiosztás dátuma : 06-06-2011
Lejárat időpontja : 06-10-2011
Aláírók száma : 168 - 06-10-2011
Írásbeli nyilatkozat a „Cleanup in Europe” és a „Let´s do it, world – 2012” elnevezésű kezdeményezésekről  
- P7_DCL(2011)0003 - Elfogadva  
Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND  
Kiosztás dátuma : 14-02-2011
Lejárat időpontja : 16-05-2011
Elfogadva (dátum) : 12-05-2011
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P7_TA(2011)0245
Aláírók száma : 406 - 12-05-2011

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat