Jamila MADEIRA : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista (Portugália)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat  
- EMPL_AD(2009)418277 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a „Közös bevándorláspolitika Európa számára: elvek, fellépések és eszközök” című bizottsági közleményről  
- EMPL_AD(2009)415219 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY az Európai Szociális Alapra vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2009)418452 -  
-
REGI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Borturizmus Európai Évének meghirdetéséről  
- P6_DCL(2009)0037 - Elévült  
Monica GIUNTINI , Vincenzo LAVARRA , Costas BOTOPOULOS , Jamila MADEIRA , Jean-Paul DENANOT  
Kiosztás dátuma : 23-03-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 78 - 08-05-2009
Írásbeli nyilatkozat a Gázai övezetben kialakult humanitárius válsághelyzetről  
- P6_DCL(2008)0047 - Elévült  
Elizabeth LYNNE , Jamila MADEIRA , Frieda BREPOELS  
Kiosztás dátuma : 19-05-2008
Lejárat időpontja : 25-09-2008
Aláírók száma : 75 - 25-09-2008
Írásbeli nyilatkozat a mikrohitelről  
- P6_DCL(2008)0002 - Elfogadva  
Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
Kiosztás dátuma : 14-01-2008
Lejárat időpontja : 24-04-2008
Elfogadva (dátum) : 08-05-2008
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P6_TA(2008)0199
Aláírók száma : 424 - 24-04-2008

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.