Vladimír REMEK : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 15-12-2013 : az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Komunistická strana Čech a Moravy (Csehország)

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Költségvetési Bizottság
  • 16-09-2009 / 15-12-2013 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 15-12-2013 : Költségvetési Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  • 19-01-2012 / 15-12-2013 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2013)519703 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a Copernicus program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2013)519692 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében az ITER-projekt pótlólagos finanszírozásának érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2011)472058 -  
-
ITRE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Európa államai közötti határok megkérdőjelezésére irányuló valamennyi kísérlet elfogadhatatlanságáról  
- P7_DCL(2010)0076 - Elévült  
Jiří MAŠTÁLKA , Vladimír REMEK  
Kiosztás dátuma : 06-10-2010
Lejárat időpontja : 20-01-2011
Aláírók száma : 29 - 20-01-2011

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat