Zuzana ROITHOVÁ : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Csehország)

Alelnök 

 • 17-09-2009 / 03-07-2013 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 04-07-2013 / 30-06-2014 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- LIBE_AD(2014)524739 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek  
- LIBE_AD(2014)524746 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- LIBE_AD(2014)524742 -  
-
LIBE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokkal való összeegyeztethetőségéről  
- LIBE_AD(2012)480574 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2011)473720 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műholdrendszer nyújtotta kormányzati ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférés részletes szabályozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2011)456623 -  
-
AFET 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a pénzügyi szolgáltatások igénybevevőinek védelme az uzsoráskodással szemben  
- P7_DCL(2013)0017 - Elévült  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Kiosztás dátuma : 07-10-2013
Lejárat időpontja : 07-01-2014
Aláírók száma : 78 - 08-01-2014
Írásbeli nyilatkozat Václav Havel, Csehszlovákia és a Cseh Köztársaság egykori elnöke, az emberi jogok védelmezője emlékének támogatására és elismerésére  
- P7_DCL(2012)0018 - Elévült  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Kiosztás dátuma : 17-04-2012
Lejárat időpontja : 17-07-2012
Aláírók száma : 141 - 05-07-2012
Írásbeli nyilatkozat a kölcsönösségi elv alkalmazásáról a vízummentességre Kanada és az Egyesült Államok tekintetében  
- P7_DCL(2011)0008 - Elévült  
Ioan ENCIU , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Antonyia PARVANOVA , Zuzana ROITHOVÁ , Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES  
Kiosztás dátuma : 07-03-2011
Lejárat időpontja : 09-06-2011
Aláírók száma : 144 - 09-06-2011

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat