Anna FOTYGA : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-2004 / 22-11-2005 : a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 20-07-2004 / 22-11-2005 : Prawo i Sprawiedliwość (Lengyelország)

Képviselok 

  • 21-07-2004 / 22-11-2005 : Külügyi Bizottság
  • 15-09-2004 / 22-11-2005 : Az EU-Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség

Póttag 

  • 21-07-2004 / 22-11-2005 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  • 15-09-2004 / 22-11-2005 : Az EU-Bulgária Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2005)359892 -  
-
AFET 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.

Kapcsolat