Wojciech ROSZKOWSKI : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Lengyelország)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-02-2006 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 23-09-2004 / 13-03-2007 : A Dél-Ázsiával és a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetséggel (SAARC) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-02-2006 / 07-06-2006 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 15-06-2006 / 14-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 31-01-2007 / 04-09-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 06-09-2007 / 13-07-2009 : Külügyi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a nép- és lakásszámlálásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2007)394006 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről  
- REGI_AD(2007)390475 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2006)378765 -  
-
BUDG 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a hollandiai „pedofilok pártja” megalakulásának, valamint hasonló szervezeteknek az Európai Unióban való elterjedésének megakadályozásáról  
- P6_DCL(2006)0057 - Elévült  
Roberta ANGELILLI , Cristiana MUSCARDINI , Adriana POLI BORTONE , Wojciech ROSZKOWSKI , Mieczysław Edmund JANOWSKI  
Kiosztás dátuma : 04-09-2006
Lejárat időpontja : 04-12-2006
Aláírók száma : 94 - 04-12-2006
Írásbeli nyilatkozat Joszip Sztálin rehabilitációjára tett kísérletekről  
- P6_DCL(2005)0024 - Elévült  
Wojciech ROSZKOWSKI  
Kiosztás dátuma : 27-04-2005
Lejárat időpontja : 27-07-2005
Aláírók száma : 76 - 27-07-2005

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.