Ryszard CZARNECKI : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 14-11-2006 : Független képviselők
 • 15-11-2006 / 28-08-2007 : a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja - Tag
 • 29-08-2007 / 13-07-2009 : a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja - Kincstárnok

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 23-01-2008 : Samoobrona RP (Lengyelország)
 • 24-01-2008 / 09-10-2008 : - (Lengyelország)
 • 10-10-2008 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Lengyelország)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 12-10-2004 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : A Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fejlesztési Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-11-2006 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-11-2006 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság
 • 15-09-2004 / 14-11-2006 : Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2006 / 14-11-2006 : Az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Külügyi Bizottság
 • 25-04-2007 / 21-05-2007 : Az EU-Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 22-05-2007 / 09-06-2008 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Az Európai Unió–Latin-Amerika parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 10-06-2008 / 13-07-2009 : Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

all-activities 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió és az éghajlatváltozás által leginkább sebezhető, szegény fejlődő országok közötti, éghajlatváltozás elleni globális szövetség kiépítéséről  
- AFET_AD(2008)407897 -  
-
AFET 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az olaszországi kényszermunka-táborokról  
- P6_DCL(2006)0078 - Elévült  
Bogusław ROGALSKI , Bogdan PĘK , Ryszard CZARNECKI  
Kiosztás dátuma : 23-10-2006
Lejárat időpontja : 01-02-2007
Aláírók száma : 18 - 01-02-2007

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.

Kapcsolat