Ryszard CZARNECKI : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 07-07-2014 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Tag
 • 08-07-2014 / 28-02-2018 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Lengyelország)

Alelnök 

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Európai Parlament
 • 18-01-2017 / 06-02-2018 : Európai Parlament

Alelnök 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 17-09-2014 : Költségvetési Bizottság
 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 16-09-2014 : Az EU–Örményország Parlamenti Partnerségi Bizottságba, az EU–Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottságba és az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
 • 18-01-2017 / 06-02-2018 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 08-10-2014 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 01-06-2016 / 16-06-2016 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a nemzetközi számviteli standardok értékeléséről, valamint a Nemzetközi Számviteli Standardok Alapítványa, az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport és a Közérdekű Felügyeleti Tanács tevékenységeiről  
- CONT_AD(2016)576690 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az EU ENSZ-en belüli szerepéről – hogyan érhetők el jobban az EU külpolitikai céljai  
- CONT_AD(2015)560757 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az Európai Beruházási Bank 2013. évi éves jelentéséről  
- CONT_AD(2014)539825 -  
-
CONT 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a gyümölcs- és zöldségágazat 2007. évi reformot követő alakulásáról  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az uniós tejágazat kilátásairól – a tejtermékekre vonatkozó jogszabálycsomag végrehajtásának felülvizsgálata  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az uniós támogatások terrorista szervezetekhez való eljuttatásáról  
- P8_DCL(2015)0005 - Elévült  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Kiosztás dátuma : 09-02-2015
Lejárat időpontja : 09-05-2015
Aláírók száma : 65 - 11-05-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken 

Kapcsolat