Raül ROMEVA i RUEDA : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 31-01-2012 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Alelnök
 • 01-02-2012 / 20-03-2013 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Alelnök
 • 21-03-2013 / 30-06-2014 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Alelnök

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Iniciativa per Catalunya Verds (Spanyolország)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Halászati Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Halászati Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 16-09-2009 / 17-04-2013 : A délkelet-ázsiai országokkal és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról  
- LIBE_AD(2013)510768 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY a mezőgazdasági és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre, a halakra és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, továbbá az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás módosításáról, valamint az ahhoz csatolt 1., 2. és 3. jegyzőkönyvnek, és azok mellékleteinek felváltásáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről  
- PECH_AD(2011)469875 -  
-
PECH 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a „Fiatalok munkanélküliségének kezelése: lehetséges megoldások” témáról  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY a 2014–2020-as időszakra szóló Jogok és polgárság program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- FEMM_AD(2012)491197 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY a kisüzemi és hagyományos halászatról, valamint a közös halászati politika reformjáról  
- FEMM_AD(2012)483748 -  
-
FEMM 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az agarak Európában tapasztalható kínzásának és a velük szembeni rossz bánásmódnak az azonnali beszüntetéséről  
- P7_DCL(2013)0006 - Elévült  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Kiosztás dátuma : 15-04-2013
Lejárat időpontja : 15-07-2013
Aláírók száma : 221 - 15-07-2013
Írásbeli nyilatkozat az Európa Tanács nőkkel szembeni, illetve a családon belüli erőszak megelőzéséről és az ellene való küzdelemről szóló egyezményéről  
- P7_DCL(2012)0037 - Elévült  
Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA  
Kiosztás dátuma : 19-11-2012
Lejárat időpontja : 19-02-2013
Aláírók száma : 287 - 07-02-2013
Írásbeli nyilatkozat a többszörös kémiai túlérzékenység és az elektromágneses túlérzékenység felvételéről a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozásába (BNO)  
- P7_DCL(2012)0014 - Elévült  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Kiosztás dátuma : 12-03-2012
Lejárat időpontja : 14-06-2012
Aláírók száma : 188 - 14-06-2012

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat