Tunne KELAM : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 18-06-2018 : Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (Észtország)
 • 19-06-2018 / 01-07-2019 : Isamaa (Észtország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Észak-Macedónia Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionális Fejlesztési Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2018)627015 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY az Európai Unió Északi-sarkvidékre vonatkozó integrált politikájáról  
- REGI_AD(2016)589342 -  
-
REGI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Kisebb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő kisebb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 130a. cikk, III. melléklet

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) EN  
 

I voted in favour of this report.
I have been advocating an end to the practice of changing the clock twice a year for a long time. This practice was established in the US 101 years ago to maximise the light period of the day. 21st century workers no longer follow natural light cycles of the day, making this old habit redundant.
For many people changing the clocks brings severe psychological suffering, causing sleeping troubles, constant tiredness and distress for several days, or even weeks. Not to mention the practical nuisance of changing the clocks: even if most of our devices are digital and change the time automatically, we still need to check whether we are in the real time and not the old time.
Therefore, I very much welcome the adoption of this report and an early end to changing the clocks, namely on 1 April 2021, when the directive will enter into force. A coordination mechanism will be established with the aim of ensuring a harmonised and coordinated approach to time arrangements throughout the Union

Jelentés a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) EN  
 

I voted in favour of this report.
This report not only serves to significantly step up the EU’s fight against financial crimes, tax evasion and tax avoidance, but it looks self-critically at how the EU Member States could improve their efforts.
Bringing corruption under control should be one of our main concerns. Corruption, money laundering and tax evasion do not only hamper European economic coherence, they also pose a threat to our societies, our security. The bloody Russian money being white-washed through European banks, or oligarchs purchasing EU passports, and insufficient exchange between national tax authorities is paralysing thorough investigations.
I am glad that the report calls to phase out all ‘Golden Visa/Passport’ schemes. For a European financial police within the framework of Europol with own investigatory capacities, this clearly presumes extended and deepened cooperation and exchange between national tax authorities and respective law authorities.
I do also think we should name and shame the Member States. Their practices harm us all, and this has to stop.
I am also in favour of creating a concrete ECON subcommittee to continue this very important work of the current TAXE, TAX2, PANA and TAX3 committees. This is also showing European citizens that we take corruption seriously and we do aim to fight it to the bone.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the CEF regulation. I am especially pleased that Parliament approved the funding for the defence purposes, namely military mobility. Providing funds that would enable upgrading existing and constructing new transport links to ensure that they meet military requirements is crucial for the EU’s credibility in defending its citizens and territory.
Another crucial aspect that the vote changed concerns transferring from the Cohesion Fund to the CEF which will help to realise EU added-value major infrastructure projects that Member States alone would not undertake from their normal Structural Funds. Using the Cohesion Fund transfer through the CEF by means of direct management by the Commission will guarantee the better use of EU funds, making sure that the funds are given to the best and most mature projects.
To further guarantee the realisation of the TEN-T network by 2030 and finalise the major EU added-value cross-border projects and missing links, the Cohesion Fund transfer should be distributed based on the certain degree of competitiveness as proposed by the Commission and reintroduced by Amendment 2. This competitive approach is further helping with good management of EU funds.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat A lelkiismereti foglyokon végzett szerveltávolítások Kínában folytatott gyakorlatának leállításáról  
- P8_DCL(2016)0048 - Többséggel lezárva  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Elfogadva (dátum) : 27-07-2016
Az aláírók listája : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Aláírók száma : 414 - 27-07-2016
Írásbeli nyilatkozat a repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről  
- P8_DCL(2015)0052 - Elévült  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Professor Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 106 - 06-01-2016
Írásbeli nyilatkozat az EU makroregionális stratégiáinak hatékonyabb és koordináltabb végrehajtásáról  
- P8_DCL(2015)0016 - Elévült  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Kiosztás dátuma : 27-04-2015
Lejárat időpontja : 27-07-2015
Aláírók száma : 79 - 28-07-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat