Alessandro FOGLIETTA : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja - Tag
 • 14-11-2004 / 13-07-2009 : a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja - Kincstárnok

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alleanza nazionale (Olaszország)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság

Póttag 

 • 21-07-2004 / 04-01-2006 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 21-07-2004 / 04-01-2006 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 05-01-2006 / 14-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a szociális és környezetvédelmi záradékok előírásának szükségességéről a hongkongi WTO tárgyalások során  
- P6_DCL(2005)0070 - Elévült  
Roberta ANGELILLI , Cristiana MUSCARDINI , Romano Maria LA RUSSA , Alessandro FOGLIETTA , Sergio BERLATO  
Kiosztás dátuma : 30-11-2005
Lejárat időpontja : 01-03-2006
Aláírók száma : 42 - 01-03-2006

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.