Armando DIONISI : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-2004 / 30-08-2004 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag
  • 31-08-2004 / 27-04-2006 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

  • 20-07-2004 / 27-04-2006 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Olaszország)

Képviselok 

  • 21-07-2004 / 27-04-2006 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 15-09-2004 / 27-04-2006 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 22-07-2004 / 27-04-2006 : Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság
  • 16-09-2004 / 27-04-2006 : A Maghreb országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.