Adamos ADAMOU : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou - Aristera - Nees Dynameis (Ciprus)

Elnök 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Az EU-Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a fenntartható mezőgazdaságról és a biogázról: az uniós előírások szükségszerű felülvizsgálata  
- ENVI_AD(2007)396668 -  
-
ENVI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a tuberkulózisról  
- P6_DCL(2009)0038 - Elévült  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Kiosztás dátuma : 23-03-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 195 - 08-05-2009
Írásbeli nyilatkozat az átlátható címkézésről az élelmiszertermékek eredetéről, minőségéről és nyomonkövethetőségéről való megfelelő tájékoztatás érdekében  
- P6_DCL(2009)0008 - Elévült  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Kiosztás dátuma : 02-02-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 301 - 08-05-2009
Írásbeli nyilatkozat a fibromyalgiáról  
- P6_DCL(2008)0069 - Elfogadva  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Kiosztás dátuma : 01-09-2008
Lejárat időpontja : 18-12-2008
Elfogadva (dátum) : 13-01-2009
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P6_TA(2009)0014
Aláírók száma : 418 - 18-12-2008

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.