Bairbre de BRÚN : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 02-05-2012 : az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 02-05-2012 : Sinn Féin (Egyesült Királyság)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 17-01-2012 : Petíciós Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 16-09-2009 / 02-05-2012 : Az EU–Horvátország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 02-05-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 16-09-2009 / 06-09-2010 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 02-05-2012 : A Palesztin Törvényhozó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 18-01-2012 / 18-01-2012 : Petíciós Bizottság
 • 19-01-2012 / 02-05-2012 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 19-01-2012 / 02-05-2012 : Petíciós Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a nőkről és az éghajlatváltozásról  
- ENVI_AD(2012)476068 -  
-
ENVI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2012)487721 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a nemzetközi kereskedelempolitikáról az éghajlatváltozás által támasztott követelmények összefüggésében  
- ENVI_AD(2010)445843 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a közlekedés fenntartható jövőjéről  
- REGI_AD(2010)430980 -  
-
REGI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a betiltott ketrecekben tartott tyúkok tojásainak értékesítéséről  
- P7_DCL(2011)0046 - Elévült  
Alyn SMITH , Bairbre de BRÚN , Esther de LANGE , Jörg LEICHTFRIED , Marit PAULSEN  
Kiosztás dátuma : 14-11-2011
Lejárat időpontja : 16-02-2012
Aláírók száma : 115 - 13-03-2012

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat