Manolis MAVROMMATIS : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Görögország)

Alelnök 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Kulturális és Oktatási Bizottság

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Petíciós Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petíciós Bizottság
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petíciós Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Fejlesztési Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fejlesztési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fejlesztési Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 717/2007/EK rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi rendeletről  
- CULT_AD(2009)416679 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY a biztonság és az alapvető szabadságjogok interneten történő megerősítéséről  
- CULT_AD(2009)415317 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY a közös agrárpolitikáról és a globális élelmiszerbiztonságról  
- DEVE_AD(2008)412007 -  
-
DEVE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az európai sportnapról  
- P6_DCL(2008)0100 - Elévült  
Maria BADIA i CUTCHET , Katerina BATZELI , Manolis MAVROMMATIS , Hannu TAKKULA , Mikel IRUJO AMEZAGA  
Kiosztás dátuma : 17-11-2008
Lejárat időpontja : 12-03-2009
Aláírók száma : 203 - 12-03-2009
Írásbeli nyilatkozat a könyv értékéről az európai kultúrában és költségei csökkentésének szükségességéről  
- P6_DCL(2008)0025 - Elévült  
Luciana SBARBATI , Daniel DĂIANU , Gianni PITTELLA , Anne LAPERROUZE , Manolis MAVROMMATIS  
Kiosztás dátuma : 09-04-2008
Lejárat időpontja : 15-07-2008
Aláírók száma : 114 - 10-07-2008
Írásbeli nyilatkozat a FIFA EU-tagállamokkal kapcsolatos határozatairól  
- P6_DCL(2006)0068 - Elévült  
Manolis MAVROMMATIS , Vasco GRAÇA MOURA , José Albino SILVA PENEDA  
Kiosztás dátuma : 25-09-2006
Lejárat időpontja : 18-01-2007
Aláírók száma : 97 - 19-01-2007

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.