Maria MATSOUKA : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (Görögország)

Alelnök 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Petíciós Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petíciós Bizottság
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Petíciós Bizottság

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Petíciós Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 15-09-2004 / 24-10-2007 : Az EU-Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Petíciós Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Az EU-Örményország, EU-Azerbajdzsán, EU-Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség
 • 25-10-2007 / 13-07-2009 : Az Európai Unió–Latin-Amerika parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Mercosur tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Mercosur tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

JELENTÉS a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, az önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- A6-0346/2006 -  
-
EMPL 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési tervről (2007–2010)  
- PETI_AD(2008)409581 -  
-
PETI 
VÉLEMÉNY az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosításáról szóló európai parlamenti határozatra irányuló javaslatról  
- PETI_AD(2008)392367 -  
-
PETI 
VÉLEMÉNY a közösségi lisszaboni program végrehajtásáról: több kutatás és innováció - befektetés a növekedés és a foglalkoztatás érdekében  
- EMPL_AD(2006)370143 -  
-
EMPL 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a fiatal munkavállalók bizonytalan munkalehetőségeivel, szegénységével és munkanélküliségével való szembenézés szükségességéről  
- P6_DCL(2009)0052 - Elévült  
Maria MATSOUKA , Pier Antonio PANZERI , Stephen HUGHES , Dimitrios PAPADIMOULIS , Elisabeth SCHROEDTER  
Kiosztás dátuma : 21-04-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 58 - 08-05-2009
Írásbeli nyilatkozat a „kiküldött” munkavállalók jogainak tiszteletben tartásáról Európában  
- P6_DCL(2008)0045 - Elévült  
Yannick VAUGRENARD , Maria MATSOUKA , Bernard POIGNANT , Alejandro CERCAS , Harlem DÉSIR  
Kiosztás dátuma : 07-05-2008
Lejárat időpontja : 09-09-2008
Aláírók száma : 104 - 10-09-2008

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.