Marilisa XENOGIANNAKOPOULOU : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Panellinio Socialistiko Kinima (Görögország)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : A Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Maghreb országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-09-2004 / 25-09-2007 : Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : A Maghreb országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Parlament és a Tanács a hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2006)374186 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a Tanács az Európai Atomenergia-közösség hetedik keretprogramjának (2007–2011) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2006)374185 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a Tanács az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának a keretében a Közös Kutatóközpont által közvetlen cselekvések révén végrehajtandó egyedi programról(2007-2013) szóló határozatra irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2006)374077 -  
-
BUDG 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.