Diamanto MANOLAKOU : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 19-05-2008 : az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 19-05-2008 : Kommounistiko Komma Elladas (Görögország)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság
 • 15-09-2004 / 19-05-2008 : Az EU-Örményország, EU-Azerbajdzsán, EU-Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség
 • 15-09-2004 / 19-05-2008 : Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság
 • 31-01-2007 / 19-05-2008 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 15-09-2004 / 19-05-2008 : Az EU-Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 31-01-2007 / 19-05-2008 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.