Georgs ANDREJEVS : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

  • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Savienība "Latvijas Celš" (Lettország)
  • 04-11-2008 / 13-07-2009 : - (Lettország)

Alelnök 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

Képviselok 

  • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Örményország, EU-Azerbajdzsán, EU-Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

Póttag 

  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Horvátország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
  • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a 2007–2012 között megvalósítandó munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégiáról  
- ENVI_AD(2007)394085 -  
-
ENVI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a tűzvédelmi szempontból biztonságosabb cigarettákról  
- P6_DCL(2007)0066 - Elévült  
Arlene McCARTHY , Gérard ONESTA , Georgs ANDREJEVS  
Kiosztás dátuma : 09-07-2007
Lejárat időpontja : 15-11-2007
Aláírók száma : 68 - 15-11-2007
Írásbeli nyilatkozat a magas vérnyomásról  
- P6_DCL(2007)0047 - Elévült  
Georgs ANDREJEVS  
Kiosztás dátuma : 09-05-2007
Lejárat időpontja : 14-09-2007
Aláírók száma : 83 - 14-09-2007
Írásbeli nyilatkozat a cukorbetegségről  
- P6_DCL(2006)0001 - Elfogadva  
John BOWIS , Georgs ANDREJEVS , Dorette CORBEY , Karin SCHEELE  
Kiosztás dátuma : 16-01-2006
Lejárat időpontja : 16-04-2006
Elfogadva (dátum) : 27-04-2006
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P6_TA(2006)0185
Aláírók száma : 422 - 16-04-2006

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.