Antoine DUQUESNE : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Mouvement Réformateur (Belgium)

Alelnök 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : A Mercosur tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-03-2007 / 27-03-2007 : A Mercosur tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : A Mercosur tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 27-11-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-03-2007 / 19-06-2007 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 03-10-2006 : A Maghreb országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Az EU-Bulgária Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 04-10-2006 / 13-03-2007 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-03-2007 / 28-06-2008 : A Maghreb országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a nemzetközi örökbefogadásról Romániában  
- P6_DCL(2006)0023 - Elfogadva  
Claire GIBAULT , Jean-Marie CAVADA , Antoine DUQUESNE , Charles TANNOCK , Enrique BARÓN CRESPO  
Kiosztás dátuma : 03-04-2006
Lejárat időpontja : 06-07-2006
Elfogadva (dátum) : 05-09-2006
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P6_TA(2006)0336
Aláírók száma : 408 - 06-07-2006

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.