Viktória MOHÁCSI : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 29-11-2004 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 29-11-2004 / 13-07-2009 : Szabad Demokraták Szövetsége (Magyarország)

Képviselok 

 • 16-12-2004 / 14-01-2007 : Jogi Bizottság
 • 24-02-2005 / 13-07-2009 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Jogi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 21-05-2008 / 13-07-2009 : Az EU-Horvátország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Póttag 

 • 23-02-2005 / 14-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 01-02-2006 / 14-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kulturális és Oktatási Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban - 2004–2007  
- CULT_AD(2008)398416 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló tanácsi irányelvre vonatkozó módosított javaslatról  
- JURI_AD(2005)357887 -  
-
JURI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az interneten megnyilvánuló fajgyűlöletről  
- P6_DCL(2007)0042 - Elévült  
Glyn FORD , Bernd POSSELT , Viktória MOHÁCSI , Claude MORAES , Feleknas UCA  
Kiosztás dátuma : 23-04-2007
Lejárat időpontja : 06-09-2007
Aláírók száma : 120 - 05-09-2007

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.