Louis ALIOT : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : független képviselők
 • 15-06-2015 / 20-07-2017 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 20-07-2017 : Front national (Franciaország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Fejlesztési Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 14-07-2014 / 20-07-2017 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 16-07-2014 / 20-07-2017 : A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Fejlesztési Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 25-06-2015 / 27-07-2015 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 27-07-2015 / 20-07-2017 : A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a korrupció elleni küzdelemről és a CRIM bizottság állásfoglalásának nyomon követéséről  
- DEVE_AD(2016)575224 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a gyümölcs- és zöldségágazat 2007. évi reformot követő alakulásáról  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az uniós tejágazat kilátásairól – a tejtermékekre vonatkozó jogszabálycsomag végrehajtásának felülvizsgálata  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele Finnország „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems” referenciaszámú kérelme nyomán (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) FR  
 

Le fonds d’ajustement à la mondialisation a été créé pour venir en aide aux travailleurs souffrant des conséquences de la mondialisation.
La mobilisation de 2,65 millions d’euros est demandée ici pour permettre la réintégration sur le marché du travail de 821 travailleurs licenciés par Nokia en Finlande dans la région d’Helsinki.
Je me positionne en faveur de cette aide à la réintegration de ces travailleurs qui subissent en réalité les conséquences désastreuses des politiques économiques européennes. J’ai donc voté pour ce texte.

A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere (A8-0171/2017 - Claude Moraes) FR  
 

Ce texte vise à autoriser la Croatie à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel, aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules. J'ai voté contre car nous sommes opposés à un échange systématique de données à caractère personnel.

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított gyapot (GHB 119) (B8-0293/2017) FR  
 

J’ai voté en faveur de cette objection car elle vise à protéger la santé et les intérêts des consommateurs en s’opposant à l’autorisation d’importations des produits du coton génétiquement modifié GHB119. Une éventuelle importation de ces produits encouragerait l’utilisation d’herbicides à base de glufosinate auquel le GHB119 est résistant. Les États membres ont par ailleurs rappelé que le glufosinate est aujourd’hui classé comme produit toxique et ont émis des critiques en soulignant les lacunes dans l’évaluation des risques environnementaux et le problème des données manquantes.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a Canis lupus (szürke farkas) védett státuszáról  
- P8_DCL(2016)0127 - Elévült  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 15 - 13-03-2017
Írásbeli nyilatkozat a primer szektorban dolgozni szándékozó fiatalok szakképzésének fontosságáról  
- P8_DCL(2016)0121 - Elévült  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Kiosztás dátuma : 21-11-2016
Lejárat időpontja : 21-02-2017
Aláírók száma : 25 - 22-02-2017
Írásbeli nyilatkozat a bor- és szeszesital-ágazatban a hamisítás elleni küzdelemről  
- P8_DCL(2016)0120 - Elévült  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Kiosztás dátuma : 21-11-2016
Lejárat időpontja : 21-02-2017
Aláírók száma : 23 - 22-02-2017

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat