Daniel DALTON : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 08-01-2015 / 01-07-2019 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 08-01-2015 / 01-07-2019 : Conservative Party (Egyesült Királyság)

Képviselok 

 • 15-01-2015 / 18-01-2017 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 15-01-2015 / 02-04-2017 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 14-12-2016 / 18-01-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 14-01-2015 / 13-12-2016 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-01-2015 / 18-01-2017 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 14-01-2015 / 01-07-2019 : A Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az EGT Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség
 • 14-01-2015 / 01-07-2019 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 07-03-2018 / 12-12-2018 : A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY A digitális kereskedelmi stratégia felé vezető út  
- IMCO_AD(2017)606248 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY „A halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az Európai Unióban” című bizottsági dokumentumról  
- IMCO_AD(2017)606030 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről  
- IMCO_AD(2017)604889 -  
-
IMCO 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitikáról  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY a blokkláncról: előretekintő kereskedelempolitika  
- LIBE_AD(2018)626922 -  
-
LIBE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

The British delegation voted against the Stanishev report on visa-free travel for UK citizens because, although we strongly support visa-free travel both for UK citizens in the EU and for EU citizens in the UK, this issue was hijacked by Spanish demands for Gibraltar to be wrongly defined as a colony of the UK and for a ʻsolutionʼ to be found.
We cannot support the addition of this language, which is also a significant change to the original Parliament position.
We strongly support visa-free travel, but not if the cost is language which puts in doubt the sovereignty and right to self-determination of the people of Gibraltar.

A jogállamiság Romániában (B8-0522/2018) EN  
 

On behalf of the UK Conservative Delegation:
Conservative MEPs are concerned about challenges to judicial independence in Romania and the ability of the country’s criminal justice system to tackle corruption and organised crime. However, by once again indulging in political grandstanding instead of seeking real solutions through deeper engagement and constructive dialogue, the European Parliament is making it more difficult to address these issues.
In particular, we cannot support attempts by the Parliament to extend its power to intervene in the domestic affairs of Member States and trigger punitive measures against them. Robust legal measures already exist in the EU to investigate and punish treaty breaches that undermine the rule of law and MEPs should not be attempting to politicise this process.
For these reasons we are opposing this motion for resolution.

Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) EN  
 

I voted to reject the mandate for negotiations because, although I support many of the aims of the report in tackling certain unfair trading practices, I have reservations about a number of the proposals contained within it. For instance, it specifically bans joint purchasing which is used by many small independent retailers, effectively a de facto ban on SMEs in the retail food sector. At the same time it expands the scope to include large manufacturers in the supply side, who have significantly more bargaining power than smaller retailers. Furthermore it arbitrarily bans some standard selling practices in the UK and other grocery markets that benefit the consumer, such as below cost selling for promotional purposes to introduce new products. These unnecessary changes will hurt consumer choice, raise consumer prices and will not in fact help suppliers.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Unión belüli, a fogyatékossággal élő személyeknek szánt akadálymentes illemhelyek számbeli növekedésének támogatásáról  
- P8_DCL(2016)0044 - Elévült  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 124 - 28-07-2016
Írásbeli nyilatkozat a repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről  
- P8_DCL(2015)0052 - Elévült  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 106 - 06-01-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken