Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport
 • Tag
 • Egyesült Királyság Conservative Party
 • Születési idő: 1974. január 31., Oxford

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

266

A szerzői jog a digitális egységes piacon (vita)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(12)

Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége (vita)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(21)

A szakmai képesítésekről szóló irányelv végrehajtása és a szakmai szolgáltatások reformjának szükségessége (vita)

18-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-18(3)

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek (vita)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

3

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

15

JELENTÉS a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a 305/2011/EU, az 528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK, 2009/48/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

IMCO
06-09-2018 A8-0277/2018

JELENTÉS a büntetés-végrehajtási rendszerekről és a börtönkörülményekről

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

JELENTÉS a termékek hosszabb élettartama tekintetében a fogyasztók és a vállalatok számára jelentkező előnyökről

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

JELENTÉS az online platformokról és a digitális egységes piacról

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Előadóként beterjesztett vélemény

4

VÉLEMÉNY A digitális kereskedelmi stratégia felé vezető út

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

VÉLEMÉNY „A halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az Európai Unióban” című bizottsági dokumentumról

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

VÉLEMÉNY a 2018. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

25

VÉLEMÉNY az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

IMCO
20-07-2018 IMCO_AD(2018)622139

VÉLEMÉNY a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

TRAN
11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318

VÉLEMÉNY a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

LIBE
04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997

VÉLEMÉNY az alternatív üzemanyagok Európai Unión belüli infrastruktúrájának kiépítéséről: Itt a cselekvés ideje!

IMCO
05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168

VÉLEMÉNY az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („kiberbiztonsági jogszabály”) irányuló javaslatról

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

VÉLEMÉNY az együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiájáról

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

VÉLEMÉNYTERVEZET a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

VÉLEMÉNY Út egy digitális kereskedelmi stratégia felé

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

VÉLEMÉNY az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) irányuló javaslatról

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

VÉLEMÉNY az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

Állásfoglalásra irányuló intézményi indítványok

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Állásfoglalásra irányuló indítvány a jelnyelvekről és a szakképzett jelnyelvi tolmácsokról

16-11-2016 B8-1230/2016

Állásfoglalásra irányuló indítvány a transzatlanti adatáramlásokról

23-05-2016 B8-0643/2016

Közös állásfoglalási indítvány a 2016–2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégiáról

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Állásfoglalásra irányuló indítvány az állatjóléti stratégiáról

24-11-2015 B8-1283/2015

Állásfoglalásra irányuló indítvány a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérésről

21-10-2015 B8-1077/2015

Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról

07-09-2015 B8-0833/2015

Írásbeli nyilatkozat(ok)

2

Írásbeli nyilatkozat az Unión belüli, a fogyatékossággal élő személyeknek szánt akadálymentes illemhelyek számbeli növekedésének támogatásáról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Elévült

Részletek

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 124 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Elévült

Részletek

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 106 - 06-01-2016

Írásban megvála-szolandó kérdések

65

  Advertising ban in the Czech Republic

10-07-2018 E-003767/2018 Bizottság

  Minimum durability of cosmetic products and associated labelling

18-05-2018 E-002682/2018 Bizottság

  Public procurement for the Gronda di Genova bypass project

18-04-2018 E-002189/2018 Bizottság

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Bizottság

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Bizottság

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Bizottság

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Bizottság

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Bizottság

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Bizottság

Szóban megvála-szolandó kérdések

5

A légitársaságok helyfoglalási rendszereinek semlegessége és a repüléstájékoztatáshoz való hozzáférés korlátozása

27-09-2017 O-000075/2017 Bizottság

Az Európai Bizottság válaszai az írásbeli választ igénylő kérdésekre

10-01-2017 O-000003/2017 Bizottság

A minimálbérre vonatkozó német jogszabályok

24-05-2016 O-000081/2016 Bizottság

A Bizottságnak az írásbeli választ igénylő kérdésekre adott válaszai

05-05-2015 O-000046/2015 Bizottság

Uniós innovatív mezőgazdasági rendszerek

30-04-2015 O-000045/2015 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

6

 

Kifogás az Északi-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2017/118 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ellen (B8-0299/2018)

14-06-2018

(On behalf of the UK Conservative Delegation in the European Parliament) On 28 February 2017, Belgium, along with the UK, the Netherlands, France, Germany and Denmark submitted a joint recommendation to the Commission on fisheries management measures to improve the condition of the seabed by reducing the use of fishing gear that has contact with the seabed. The delegated act permits the testing of ‘alternative seabed- impacting fishing gear with specific authorisation’. Belgium initiated this joint recommendation to achieve good environmental status under the marine strategy framework directive. The Belgian Government has made it clear that no pulse technology will be used or tested in the four zones that this delegated act is to apply to. The Conservative Delegation therefore, see no good reason to oppose this delegated act. The Conservative Delegation fully supports the aims and objectives of the Belgian Government and the relevant North Sea Member States, including the UK, in improving the integrity of the seabed.

 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások állása (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2018–2022 közötti többéves kerete (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Az EU Alapjogi Ügynökségének 2018–2022 közötti időszakra vonatkozó többéves kerete (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels