Adina-Ioana VĂLEAN : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 26-10-2006 / 31-12-2006 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Megfigyelő
 • 01-01-2007 / 19-07-2007 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Tag
 • 20-07-2007 / 09-12-2007 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Alelnök
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok 

 • 26-10-2006 / 31-12-2006 : Partidul Naţional Liberal (Románia)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Naţional Liberal (Románia)
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Naţional Liberal (Románia)

Képviselok 

 • 18-01-2007 / 30-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : A Maghreb országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 10-12-2007 / 11-12-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 10-12-2007 / 12-12-2007 : A Maghreb országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 12-12-2007 / 04-02-2009 : Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 13-12-2007 / 13-07-2009 : A Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 20-06-2007 / 09-12-2007 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 10-12-2007 / 10-12-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 10-12-2007 / 12-12-2007 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az éghajlatváltozás elleni globális szövetség kiépítéséről az Európai Unió és az éghajlatváltozás szempontjából leginkább kiszolgáltatott szegény fejlődő országok között  
- ITRE_AD(2008)407825 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY az európai szomszédságpolitika megerősítéséről  
- LIBE_AD(2007)392280 -  
-
LIBE 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a cianidalapú bányászati technológiák használatának betiltásáról  
- P6_DCL(2007)0085 - Elévült  
Horia-Victor TOMA , Daciana Octavia SÂRBU , Adina-Ioana VĂLEAN , Tiberiu BĂRBULEȚIU  
Kiosztás dátuma : 24-09-2007
Lejárat időpontja : 24-12-2007
Aláírók száma : 79 - 03-01-2008

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.

Kapcsolat