Adina-Ioana VĂLEAN : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Alelnök
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Naţional Liberal (Románia)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petíciós Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petíciós Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 29-11-2011 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 30-11-2011 / 18-01-2012 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY az egész EU-ra kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó kiépítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY a 2014–2020-as időszakra szóló Jogok és polgárság program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- PETI_AD(2012)487768 -  
-
PETI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az európai védelmi technológiai és ipari bázisról  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- PETI_AD(2013)507937 -  
-
PETI 
VÉLEMÉNY a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi rendelet) irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2013)496562 -  
-
ITRE 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az uniós kutyapopuláció kezeléséről  
- P7_DCL(2011)0026 - Elfogadva  
Daciana Octavia SÂRBU , Elisabeth JEGGLE , Raül ROMEVA i RUEDA , Adina-Ioana VĂLEAN , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Kiosztás dátuma : 06-06-2011
Lejárat időpontja : 13-10-2011
Elfogadva (dátum) : 13-10-2011
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P7_TA(2011)0444
Aláírók száma : 400 - 13-10-2011

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat