Philip Dimitrov DIMITROV : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-01-2007 / 14-02-2007 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag
  • 15-02-2007 / 05-06-2007 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : United Democratic Forces (Bulgária)

Alelnök 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Alkotmányügyi Bizottság

Képviselok 

  • 18-01-2007 / 30-01-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a „nem kötelező érvényű”eszközök intézményi és jogi következményeiről  
- AFCO_AD(2007)386644 -  
-
AFCO 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.