Georg MAYER : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : független képviselők
 • 15-06-2015 / 14-02-2018 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Tag
 • 16-02-2018 / 01-07-2019 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Kincstárnok

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Freiheitliche Partei Österreichs (Ausztria)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 21-01-2016 / 09-05-2016 : A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : A Mercosurral fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : A Mercosurral fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 28-11-2017 / 01-07-2019 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2018)627831 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkéhez történő hozzáigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2017)604743 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról  
- TRAN_AD(2016)589230 -  
-
TRAN 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2017)610542 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az 1316/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időtartamának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2017)593810 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítéséről: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően  
- TRAN_AD(2016)580423 -  
-
TRAN 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikák (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) DE  
 

Da der Zweck des neuen Vorschlags von „Bedarf an Statistiken über Asyl und gesteuerte Migration“ zu „Bedarf an Statistiken über Migration und internationalen Schutz“ geändert wurde, um damit einen statistischen Bedarf an Mehr-Migration zu generieren, habe ich gegen diesen Bericht gestimmt.

Az EU csatlakozása az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) DE  
 

Aufgrund von einigen noch ungelösten Problemen wie zum Beispiel der Schutz nicht landwirtschaftlicher Produkte, die fehlende Vertragstreue gegenüber Drittstaaten sowie das fehlende Stimmrecht habe ich mich meiner Stimme enthalten, da eine Forcierung des Beitritts zum Lissabonner Abkommen aufgrund des nahen Endes der Wahlperiode übereilt ist.

Az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépése (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) DE  
 

Aufgrund von einigen noch ungelösten Problem wie zum Beispiel der Schutz nicht landwirtschaftlicher Produkte, die fehlenden Vertragstreue gegenüber Drittstaaten sowie das fehlende Stimmrecht habe ich mich meiner Stimme enthalten, da eine Forcierung des Beitritts zum Lissabonner Abkommen aufgrund des nahen Endes der Wahlperiode übereilt ist.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a szaúd-arábiai gyermekkínzások és gyermekkivégzések elítéléséről  
- P8_DCL(2016)0126 - Elévült  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 45 - 13-03-2017
Írásbeli nyilatkozat a világ keresztényei ellen irányuló népirtás elismeréséről, valamint a keresztények világszerte történő üldözése és megkülönböztetése elleni európai nap kijelöléséről  
- P8_DCL(2015)0014 - Elévült  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Professor Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Kiosztás dátuma : 27-04-2015
Lejárat időpontja : 27-07-2015
Aláírók száma : 112 - 28-07-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat