Johan DANIELSSON : Kezdőlap 

Tag 

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
Az északi kapcsolatokért felelős, a Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség 

Póttag 

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 

Legutóbbi tevékenységek 

Az Európai Unió 2020. évi általános költségvetése – összes szakasz (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) SV  
 
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
Ügyrend SV  
- P9_CRE-PROV(2019)10-21(1-066-0000)  
Részvétel a plenáris ülés vitáiban 

Kapcsolat