Elisabeth MORIN-CHARTIER : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Franciaország)
 • 30-05-2015 / 20-02-2018 : Les Républicains (Franciaország)
 • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Indépendant (Franciaország)

Quaestor 

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Európai Parlament
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Európai Parlament

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Quaestorok
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Quaestorok
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kulturális és Oktatási Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

JELENTÉS a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- A8-0319/2017 -  
-
EMPL 

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről  
- EMPL_AD(2016)571679 -  
-
EMPL 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai  
- CULT_AD(2016)569689 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az Európai Bizottsághoz intézett, a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) irányuló tárgyalásokról szóló ajánlásokról  
- EMPL_AD(2015)567760 -  
-
EMPL 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése a szülők és a gondozók vonatkozásában (A8-0270/2018 - David Casa) FR  
 

La charge familiale, entre enfants et proches dépendants, a toujours reposé sur les femmes, sacrifiant leur valeur sur le marché du travail. Il fallait que cela change, et c’est pour cela que j’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Casa sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée pour les parents et les aidants. Ce rapport représente une grande avancée pour de nombreux pays européens, et contient une clause de non-régression, notamment pour la France, où les droits parentaux seront évidemment maintenus.
Le rapport Casa reconnaît trois types de congés: parental, paternité et aidant. Avec un taux fixe de rémunération au niveau du congé maladie de chaque pays membre, le congé paternité sera désormais d’au moins 10 jours. Quant au congé parental, il sera désormais de quatre mois, dont deux non-transférables, avec indemnité – dont le montant sera défini par chaque État membre. Il s’agit d’un réel changement vers une plus grande égalité de carrière entre les femmes et les hommes: les conditions du régime de travail flexible, permettant de concilier vie professionnelle et vie privée, sont désormais définies.

2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (A8-0113/2019 - Petri Sarvamaa) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport SARVAMAA concernant l’approbation de la décharge 2017 de l’Agence de Coopération des Régulateurs de l'Énergie, ou ACER.
La décharge évalue la fiabilité et la transparence de la tenue de budget et de la tenue financière de l’ACER à la fin 2017. Ce rapport regroupe les avis de la Cour Européenne des Auditeurs sur la légalité des procédures, des transactions financières, des contrôles internes, des gestions de conflits, etc., réalisés par les différentes agences européennes. La Cour Européenne des Auditeurs a approuvé la décharge de l’ACER pour leur budget 2017, et je suis leur avis.

2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (A8-0120/2019 - Petri Sarvamaa) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport SARVAMAA concernant l’approbation de la décharge 2017 de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, ou AESA.
La décharge évalue la fiabilité et la transparence de la tenue de budget et de la tenue financière de l’AESA à la fin 2017. Ce rapport regroupe les avis de la Cour des comptes européenne sur la légalité des procédures, des transactions financières, des contrôles internes, des gestions de conflits, etc., réalisés par les différentes agences européennes. La Cour des comptes européenne a approuvé la décharge de l’AESA pour leur budget 2017, et je suis leur avis.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a bebörtönzött szülők gyermekeinek védelméről  
- P8_DCL(2016)0084 - Elévült  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 276 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a vallásszabadság előmozdításáról Pakisztánban és Asia Bibi indokolatlan fogva tartásának elítéléséről  
- P8_DCL(2016)0055 - Elévült  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Kiosztás dátuma : 25-05-2016
Lejárat időpontja : 25-08-2016
Aláírók száma : 282 - 25-08-2016
Írásbeli nyilatkozat az anyák egészségügyi ellátáshoz való egyetemes hozzáféréséről  
- P8_DCL(2016)0015 - Elévült  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Kiosztás dátuma : 24-02-2016
Lejárat időpontja : 24-05-2016
Aláírók száma : 174 - 25-05-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat