Bilyana Ilieva RAEVA : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 06-06-2007 / 19-07-2007 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Tag
  • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

  • 06-06-2007 / 13-07-2009 : National Movement Simeon II (Bulgária)

Elnök 

  • 05-09-2007 / 13-07-2009 : A Svájccal, Izlanddal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Képviselok 

  • 18-06-2007 / 13-07-2009 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  • 21-06-2007 / 04-09-2007 : A Svájccal, Izlanddal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
  • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete

Póttag 

  • 15-06-2007 / 13-07-2009 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

all-activities 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY Jobb szakmai előmeneteli lehetőségek és több mobilitás: európai kutatói partnerség  
- EMPL_AD(2008)414182 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY Az Európai Számvevőszék 8/2007. számú külön jelentése a hozzáadottérték-adó területére vonatkozó közigazgatási együttműködéssel kapcsolatosan  
- ECON_AD(2008)411931 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY Európa demográfiai jövőjéről  
- ECON_AD(2007)394184 -  
-
ECON 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a hátrányos helyzetű gyermekek neveléséről és felügyeletéről szóló közös európai politikáról  
- P6_DCL(2008)0014 - Elévült  
Filiz HYUSMENOVA , Metin KAZAK , Vladko Todorov PANAYOTOV , Bilyana Ilieva RAEVA , Iliana IOTOVA  
Kiosztás dátuma : 18-02-2008
Lejárat időpontja : 22-05-2008
Aláírók száma : 110 - 22-05-2008

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.