Nickolay MLADENOV : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 06-06-2007 / 13-07-2009 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgária)

Képviselok 

  • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  • 11-07-2007 / 13-07-2009 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Külügyi Bizottság
  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság
  • 04-07-2007 / 13-07-2009 : Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Afganisztánnak nyújtott uniós támogatások költségvetési ellenőrzéséről  
- AFET_AD(2008)412261 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY a 2003/109/EK irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2008)396674 -  
-
AFET 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az iráni kurdok emberi jogi helyzetének javításáról  
- P6_DCL(2009)0035 - Elévült  
André BRIE , Paulo CASACA , Bill NEWTON DUNN , Nickolay MLADENOV  
Kiosztás dátuma : 23-03-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 48 - 08-05-2009

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.