Emmanouil ANGELAKAS : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-10-2007 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Görögország)

Képviselok 

  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Regionális Fejlesztési Bizottság
  • 11-10-2007 / 13-07-2009 : Az EU-Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség

Póttag 

  • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a polgárokkal Európáról folytatott aktív párbeszédről  
- REGI_AD(2009)416667 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/116/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2008)415148 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2008)400706 -  
-
IMCO 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat 2011 mint az „Önkéntesség Európai Éve” meghirdetéséről  
- P6_DCL(2008)0030 - Elfogadva  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Kiosztás dátuma : 09-04-2008
Lejárat időpontja : 15-07-2008
Elfogadva (dátum) : 02-09-2008
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P6_TA(2008)0389
Aláírók száma : 454 - 10-07-2008

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.