Victor BOŞTINARU : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Alelnök
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Románia)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionális Fejlesztési Bizottság

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Albánia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról  
- REGI_AD(2015)549331 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelettervezetről  
- REGI_AD(2015)549306 -  
-
REGI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY az EU Iránnal kapcsolatos stratégiájáról a nukleáris megállapodást követően  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a megújuló energiafajták ágazatában elért előrelépésekről szóló jelentésről  
- REGI_AD(2016)578466 -  
-
REGI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Unió keleti régiói stratégiai közlekedési útvonalának, a Via Carpathia megépítéséről  
- P8_DCL(2016)0019 - Elévült  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Kiosztás dátuma : 07-03-2016
Lejárat időpontja : 07-06-2016
Aláírók száma : 61 - 08-06-2016
Írásbeli nyilatkozat a Kárpátok régióról az Európai Unióban  
- P8_DCL(2015)0073 - Elévült  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Kiosztás dátuma : 14-12-2015
Lejárat időpontja : 14-03-2016
Aláírók száma : 47 - 15-03-2016
Írásbeli nyilatkozat az EU makroregionális stratégiáinak hatékonyabb és koordináltabb végrehajtásáról  
- P8_DCL(2015)0016 - Elévült  
Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ  
Kiosztás dátuma : 27-04-2015
Lejárat időpontja : 27-07-2015
Aláírók száma : 79 - 28-07-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat