Dragoș Florin DAVID : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Románia)
  • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Románia)

Képviselok 

  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  • 04-09-2008 / 13-07-2009 : Az EU-Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Póttag 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
  • 18-12-2007 / 18-01-2009 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 04-09-2008 / 18-01-2009 : Külügyi Bizottság
  • 19-01-2009 / 13-07-2009 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.