Renate WEBER : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 16-11-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 09-09-2015 : Partidul Naţional Liberal (Románia)
 • 10-09-2015 / 18-09-2018 : Independent (Románia)
 • 19-09-2018 / 01-07-2019 : ALDE Romania (Románia)

Alelnök 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Petíciós Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 16-11-2014 : Külügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 16-11-2014 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 12-11-2014 / 16-11-2014 : Petíciós Bizottság
 • 09-01-2015 / 18-01-2017 : Emberi Jogi Albizottság
 • 08-05-2015 / 01-07-2019 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 28-10-2015 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Emberi Jogi Albizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a civil társadalom mozgásterének fejlődő országokban tapasztalható szűküléséről  
- AFET_AD(2017)603109 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)  
- EMPL_AD(2017)599692 -  
-
EMPL 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat A migrációra vonatkozó uniós kékkártyarendszer  
- P8_DCL(2016)0057 - Elévült  
Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES  
Kiosztás dátuma : 06-06-2016
Lejárat időpontja : 06-09-2016
Aláírók száma : 29 - 07-09-2016
Írásbeli nyilatkozat az Európai Uniónak az unióbeli korrupcióból közvetlenül hasznot húzó harmadik országokkal fenntartott kapcsolatáról  
- P8_DCL(2016)0032 - Elévült  
Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL  
Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 90 - 12-07-2016
Írásbeli nyilatkozat a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemről az Unióban  
- P8_DCL(2016)0017 - Elévült  
Claudia ȚAPARDEL , Deirdre CLUNE , Cătălin Sorin IVAN , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Renate WEBER , Marc TARABELLA , István UJHELYI , Daciana Octavia SÂRBU , Csaba SÓGOR , Cristian-Silviu BUŞOI , Hugues BAYET  
Kiosztás dátuma : 07-03-2016
Lejárat időpontja : 07-06-2016
Aláírók száma : 214 - 08-06-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat