• Ramona Nicole   MĂNESCU  

Ramona Nicole MĂNESCU : Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) - 8. parlamenti ciklus 

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a gyermekek internetes szexuális zaklatása elleni küzdelemről  
- P8_DCL(2016)0056 - Elévült  
Kostas CHRYSOGONOS , Monika SMOLKOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Takis HADJIGEORGIOU , Tadeusz ZWIEFKA , Kostadinka KUNEVA , Ramona Nicole MĂNESCU  
Kiosztás dátuma : 06-06-2016
Lejárat időpontja : 06-09-2016
Aláírók száma : 85 - 07-09-2016
Írásbeli nyilatkozat az uniós kkv-k nemzetközivé válásáról  
- P8_DCL(2016)0038 - Elévült  
Maria GRAPINI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ramona Nicole MĂNESCU , Nicola CAPUTO , Nicola DANTI , Isabella DE MONTE , Ana GOMES , Theresa GRIFFIN , Marlene MIZZI , Georgi PIRINSKI , Olga SEHNALOVÁ , Ivan JAKOVČIĆ , Norica NICOLAI , Jozo RADOŠ  
Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 152 - 12-07-2016
Írásbeli nyilatkozat az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti stratégiai partnerség fenntartásának szükségességéről  
- P8_DCL(2016)0005 - Elévült  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Kiosztás dátuma : 18-01-2016
Lejárat időpontja : 18-04-2016
Aláírók száma : 147 - 19-04-2016
Írásbeli nyilatkozat a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogáról Európában  
- P8_DCL(2015)0036 - Elévült  
Maria GRAPINI , Viorica DĂNCILĂ , Silvia COSTA , Miriam DALLI , Monika BEŇOVÁ , Marlene MIZZI , Olga SEHNALOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Evelyne GEBHARDT , Theresa GRIFFIN , Daniel BUDA , Ramona Nicole MĂNESCU , Renate WEBER , Norica NICOLAI , Iliana IOTOVA  
Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 135 - 08-12-2015