Ramona Nicole MĂNESCU : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Naţional Liberal (Románia)

Képviselok 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Kulturális és Oktatási Bizottság
  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Az Öböl-országokkal, beleértve Jement, fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Regionális Fejlesztési Bizottság
  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : A Dél-Ázsia országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a nyugat-balkáni országokkal folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról  
- REGI_AD(2008)412246 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról  
- CULT_AD(2008)409521 -  
-
CULT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Európai Unió politikáiban az ifjúság önállósága elősegítésének hangsúlyosabbá tételéről  
- P6_DCL(2008)0033 - Elfogadva  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Marie-Hélène DESCAMPS , Ramona Nicole MĂNESCU , Christa PRETS , Bart STAES  
Kiosztás dátuma : 21-04-2008
Lejárat időpontja : 24-07-2008
Elfogadva (dátum) : 02-09-2008
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P6_TA(2008)0390
Aláírók száma : 433 - 10-07-2008

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.