Constantin DUMITRIU : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Románia)
  • 08-04-2008 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Románia)

Képviselok 

  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Póttag 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Halászati Bizottság
  • 18-12-2007 / 13-07-2009 : A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 09-01-2008 / 13-07-2009 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat egy olyan pénzügyi beavatkozási mechanizmus létrehozásáról, amelynek célja az éghajlatváltozás negatív következményeinek megelőzése  
- P6_DCL(2009)0021 - Elévült  
Alexandru NAZARE , Maria PETRE , Constantin DUMITRIU  
Kiosztás dátuma : 18-02-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 29 - 08-05-2009

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.