Iuliu WINKLER
 • Iuliu
  WINKLER
 • Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
 • Tag
 • Románia Romániai Magyar Demokrata Szövetség
 • Születési idő: 1964. március 14., Hunedoara

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

220

Az EU–Kína kapcsolatok helyzete (vita)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(20)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

11-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-11(21)

A Bizottság határozata a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó csomagról (vita)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(20)

Vita Európa jövőjéről Emmanuel Macronnal, a Francia Köztársaság elnökével (vita)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(4)

Az USA azon határozata, hogy vámot vet ki az acélra és az alumíniumra (vita)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(4)

Az EU kereskedelmi megállapodásainak kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezetei (vita)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

15-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-15(19)

Az Unió helyzete (vita)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(7)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(27)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

2

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

3

Előadóként beterjesztett vélemény

1

VÉLEMÉNY az EU és Kína közötti kapcsolatok helyzetéről

INTA
30-05-2018 INTA_AD(2018)619364

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

4

VÉLEMÉNY az EU és Grúzia közötti társulási megállapodás végrehajtása

INTA
25-06-2018 INTA_AD(2018)619164

VÉLEMÉNY az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtása

INTA
25-06-2018 INTA_AD(2018)619163

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

INTA
22-03-2018 INTA_AD(2018)615404

VÉLEMÉNY a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról

INTA
26-01-2017 INTA_AD(2017)592301

Állásfoglalásra irányuló intézményi indítványok

6

Írásbeli nyilatkozat(ok)

3

Írásbeli nyilatkozat az EU keleti, illetve nyugati piacain értékesített termékek összetétele és minősége közötti eltérésekről

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Elévült

Részletek

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 141 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a Lyme-kórról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 109 - 27-07-2016

Írásbeli nyilatkozat A regionális és kisebbségi nyelvek védelméről és támogatásáról az Európai Unióban

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Elévült

Részletek

Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 127 - 08-12-2015

Uniós jogi aktusra irányuló javaslatok

1

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a stratégiai ágazatokba való külföldi beruházások átvilágításáról

26-04-2017 B8-0302/2017

Írásban megvála-szolandó kérdések

12

Az őshonos és nemzeti kisebbségek megkülönböztetése elleni küzdelem

04-07-2018 P-003699/2018 Bizottság

a bulgáriai macedón kisebbség jogai

18-06-2018 E-003308/2018 Bizottság

Belpolitikai helyzet Ukrajnában

05-04-2017 E-002545/2017 Bizottság

VP/HR - Szélsőséges felvonulások Ukrajnában

05-04-2017 E-002544/2017 Bizottság

A kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó oktatási reform Ukrajnában

17-11-2016 E-008633/2016 Bizottság

A gyülekezés szabadsága Romániában

15-04-2015 E-005983/2015 Bizottság

VP/HR - A Szíriában elkövetett háborús bűncselekmények miatti büntetőeljárások

09-04-2015 E-005608/2015 Bizottság

Szóban megvála-szolandó kérdések

9

A külföldön töltött tanulmányi időszakok elismerése

31-01-2018 O-000010/2018 Bizottság

Az elsüllyedt hajók eltávolítása a Dunából

21-03-2017 O-000021/2017 Bizottság

Az Európai Bizottság válaszai az írásbeli választ igénylő kérdésekre

10-01-2017 O-000003/2017 Bizottság

A Bizottságnak az írásbeli választ igénylő kérdésekre adott válaszai

05-05-2015 O-000046/2015 Bizottság

A minimálbérről szóló német törvény (MiLog) végrehajtása

04-02-2015 O-000014/2015 Bizottság

GSP+ (általános vámkedvezmény-rendszer) és a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló egyezmény: Bolívia ügye

05-09-2014 O-000062/2014 Bizottság

A közelmúltbeli áradások Bulgáriában, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában

09-07-2014 O-000058/2014 Bizottság

Interpellációk

1

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

238

 

Az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelme és az ilyen adatok szabad áramlása (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)

13-09-2018

Am votat raportul PE referitor la regulamentul UE cu privire la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date. Potrivit raportoarei, general, că revizuirea propusă de Comisie este un pas important către armonizarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal și oferă o bază solidă cu care se poate lucra. Raportoarea susține că a efectuat o aliniere strictă a acestei revizuiri a regulamentului cu RGPD pentru a fluidifica cât mai mult posibil cele două texte, exprimând astfel ideea că Uniunea trebuie să respecte aceleași standarde de protecție a datelor ca și statele membre. Raportoarea a prezentat, prin urmare, o serie de amendamente cu scopul de a fluidifica cele două instrumente.

 

Egységes digitális portál (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

Am votat raportul PE referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor. Raportoarea arată că regulamentul propus prezintă noua inițiativă menită să răspundă nevoii tot mai mari a Europei de o administrație publică deschisă, eficientă și favorabilă incluziunii, orientată către abordări ambițioase ale e-guvernării, care oferă servicii publice digitale capăt-la-capăt fără frontiere, personalizate și ușor de utilizat. Regulamentul prezintă un punct unic de intrare centralizat, un „portal digital unic”, care va oferi cetățenilor și întreprinderilor din UE acces la toate informațiile necesare atunci când își exercită drepturile la libera circulație în UE.

 

Légiközlekedési megállapodás Kanada és az EU között (Horvátország csatlakozása) (A8-0256/2018 - Francisco Assis)

12-09-2018

Am votat raportul PE cu privire la Acordul privind transportul aerian dintre Canada și UE după aderarea Croației. Raportorul amintește faptul că acordul privind transportul aerian dintre UE și Canada a fost parafat la 30 noiembrie 2008. În conformitate cu Actul de aderare a Republicii Croația, Croația va adera la acordurile încheiate sau semnate, înainte de aderarea Croației, de către statele membre ale UE și de către Uniune, cu una sau mai multe țări terțe, prin intermediul unui protocol la acordurile respective. Conform raportorului, protocolul privind aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Croația a fost negociat de Comisie și autoritățile din Canada.

A magyarországi helyzet (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)

12-09-2018

. – Azért szavaztam a Magyarországot alaptalanul elítélő Sargentini-jelentés ellen, mert az nem más, mint egy újabb felvonás abból a magyarellenes-sorozatból, amely az Európai Parlamentben zajlik most már évek óta. 2015-ben a migrációs válság kirobbanása volt a vízválasztó pillanat, mára teljesen egyértelműen látszik, hogy az EP-képviselők többsége nem a Sargentini-jelentésről szavazott. Ma már nyilvánvaló, hogy a nyitott, gátak nélküli bevándorlást szorgalmazók tábora csapott össze a migrációt törvényes alapokon kezelő, szabályozni kívánó oldal képviselőivel. A tegnapi parlamenti vita hangneme és a mai szavazás menete is arra világít rá, hogy kettős mércét alkalmaznak Magyarország esetében. Ennek a kettős mércének a csúcspontja az EP jogi bizottságának döntése volt, pár nappal ezelőtt bejelentették, hogy megváltozott a kétharmados többség kiszámításának módozata. Ma már nem az összes érvényesen leadott szavazatot veszik figyelembe, hanem csak az igen és nem szavazatok számítanak, a tartózkodókat nem számolják bele. A Sargentini-jelentés mellett leadott 448 igen szavazat csakis ennek az előzménytelen jogi procedúrának köszönhetően képez kétharmados többséget. Felháborító, ugyanakkor elfogadhatatlan gyakorlat, hogy az Európa Parlamentben egyesek új szabályértelmezést hozhatnak csak azért, hogy igazuk legyen. Ez a fajta durva megosztottság végzetes következménnyel járhat, mert sajnos az uniót szétrepesztő szakadékok elmélyülését idézi elő.

 

Közös hozzáadottértékadó-rendszer a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere)

11-09-2018

Am votat raportul referitor la Directiva UE cu privire la sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici. Raportorul PE arată că propunerea Comisiei ar urma să ușureze sarcina de conformitate cu obligațiile în materie de TVA-ul care împovărează IMM-urile. Potrivit acestuia, întreprinderile mici suportă proporțional costuri de conformitate mai ridicate decât întreprinderile mai mari, ceea ce nu numai că încalcă principiul impozitării corecte, ci frânează, totodată, spiritul întreprinzător. Prezenta propunere are drept scop să stimuleze spiritul întreprinzător în întreaga Uniune, prin introducerea unor măsuri de simplificare administrativă pentru întreprinderile mici.

 

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Bulgáriának, Görögországnak, Litvániának és Lengyelországnak szóló segítségnyújtás céljából (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

11-09-2018

. – Am votat raportul PE cu privire la mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei. Conform raportorului, Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (FSUE) pentru a acorda asistență financiară ca urmare a inundațiilor din Bulgaria și Lituania, a cutremurelor din Grecia și a furtunilor din Polonia. Catastrofele naturale care au avut loc în 2017 în UE au cauzat pierderi de vieți omenești și distrugeri semnificative în regiunile afectate, majoritatea calificate drept „regiuni mai puțin dezvoltate”. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE este un semn de solidaritate a Uniunii față de țările și cetățenii care au avut de suferit de pe urma evenimentelor tragice.

 

A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

11-09-2018

. – Am votat raportul referitor la stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE, care salută Comunicarea Comisiei privind stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE și care se bazează pe Analiza transfrontalieră 2015-2017. Potrivit raportorului, documentul prezentat de Comisie conține o analiză valoroasă și temeinică a obstacolelor existente și apreciază soluțiile propuse. În opinia acestuia, cel mai puternic instrument pentru a depăși poverile pentru dezvoltarea regiunilor frontaliere constă în încrederea reciprocă și voința politică a tuturor autorităților responsabile, iar în acest scop autoritățile locale și regionale ar trebui să beneficieze de mai multă încredere din partea Comisiei și a guvernelor naționale. Cooperarea lor eficientă în ceea ce privește regiunile frontaliere necesită o mai mare flexibilitate și încheierea de acorduri speciale, deoarece sistemele juridice ale statelor membre implicate deseori nu sunt complementare, se mai arată în raport.

 

A Horizont 2020 keretprogramot kiegészítő Euratom program (A8-0258/2018 - Rebecca Harms)

11-09-2018

. – Am votat raportul Parlamentului European referitor la Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020. Conform raportului, Programul pentru cercetare și formare al Euratom poate contribui la îmbunătățirea securității și siguranței nucleare și a radioprotecției. Raportoarea arată că flota de reactoare nucleare din Uniune îmbătrânește și, de aceea, este evidentă necesitatea de a asigura expertiză pentru activitățile de dezafectare și de îmbunătățire a siguranței procesului de dezafectare. În raport este subliniată necesitatea încurajării cercetării și formării în materie de gestionare și depozitare a deșeurilor nucleare. În pofida utilizării comerciale a energiei nucleare timp de cinci decenii în Uniune, niciunul dintre statele membre nu este în posesia unui sit de depozitare a deșeurilor cu radioactivitate ridicată și a combustibilului uzat, iar progresele în acest domeniu rămân lente.

 

A nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban (A8-0228/2018 - Jill Evans)

11-09-2018

Am votat raportul referitor la egalitatea limbilor în epoca digitală. Raportul arată faptul că decalajul tehnologic dintre limbile mari, care dispun de resurse, și alte limbi oficiale, co-oficiale sau neoficiale din UE se adâncește, unele dintre acestea din urmă putându-se confrunta deja cu pericolul dispariției digitale. Potrivit raportoarei, pentru a acoperi această lacună tehnologică, politicile ar trebui să se axeze pe încurajarea dezvoltării tehnologice pentru toate limbile europene. Protejarea unei limbi și, prin urmare, a culturii dezvoltate în jurul său este strâns legată de capacitatea limbii respective de a funcționa și a fi utilă în medii moderne și în schimbare precum lumea digitală. Astfel, diversitatea lingvistică și culturală este strâns legată de capacitățile și resursele lumii digitale. Raportul propune diferite opțiuni de politică care ar îmbunătăți egalitatea limbilor în Europa prin utilizarea noilor tehnologii.

 

Az európai polgári kezdeményezés (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Am votat raportul PE referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană. Inițiativa cetățenească europeană (ICE) face parte integrantă din spațiile oferite cetățenilor pentru a schimba opinii cu privire la toate domeniile de politică UE, într-un mod transparent, deschis și regulat cu instituțiile Uniunii. Obiectivul prezentului regulament este ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă, mai puțin împovărătoare și mai ușor de utilizat pentru organizatori și susținători și să fie consolidat cursul dat acesteia, în vederea valorificării pe deplin a potențialului ei ca instrument pentru stimularea dezbaterii și încurajarea cât mai multor cetățeni să influențeze procesul decizional al UE.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  07F163
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11025
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07F163
  1047 Bruxelles