Iuliu WINKLER
 • Iuliu
  WINKLER
 • Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
 • Tag
 • Románia Romániai Magyar Demokrata Szövetség
 • Születési idő: 1964. március 14., Hunedoara

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

219

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

11-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-11(20)

A Bizottság határozata a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó csomagról (vita)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(20)

Vita Európa jövőjéről Emmanuel Macronnal, a Francia Köztársaság elnökével (vita)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(4)

Az USA azon határozata, hogy vámot vet ki az acélra és az alumíniumra (vita)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(4)

Az EU kereskedelmi megállapodásainak kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezetei (vita)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

15-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-15(19)

Az Unió helyzete (vita)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(7)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(27)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

2

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

3

Előadóként beterjesztett vélemény

1

VÉLEMÉNY az EU és Kína közötti kapcsolatok helyzetéről

INTA
30-05-2018 INTA_AD(2018)619364

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

4

VÉLEMÉNY az EU és Grúzia közötti társulási megállapodás végrehajtása

INTA
25-06-2018 INTA_AD(2018)619164

VÉLEMÉNY az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtása

INTA
25-06-2018 INTA_AD(2018)619163

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

INTA
22-03-2018 INTA_AD(2018)615404

VÉLEMÉNY a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról

INTA
26-01-2017 INTA_AD(2017)592301

Állásfoglalásra irányuló intézményi indítványok

6

Írásbeli nyilatkozat(ok)

3

Írásbeli nyilatkozat az EU keleti, illetve nyugati piacain értékesített termékek összetétele és minősége közötti eltérésekről

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Elévült

Részletek

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 141 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a Lyme-kórról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 109 - 27-07-2016

Írásbeli nyilatkozat A regionális és kisebbségi nyelvek védelméről és támogatásáról az Európai Unióban

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Elévült

Részletek

Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 127 - 08-12-2015

Uniós jogi aktusra irányuló javaslatok

1

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a stratégiai ágazatokba való külföldi beruházások átvilágításáról

26-04-2017 B8-0302/2017

Írásban megvála-szolandó kérdések

12

Az őshonos és nemzeti kisebbségek megkülönböztetése elleni küzdelem

04-07-2018 P-003699/2018 Bizottság

a bulgáriai macedón kisebbség jogai

18-06-2018 E-003308/2018 Bizottság

Belpolitikai helyzet Ukrajnában

05-04-2017 E-002545/2017 Bizottság

VP/HR - Szélsőséges felvonulások Ukrajnában

05-04-2017 E-002544/2017 Bizottság

A kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó oktatási reform Ukrajnában

17-11-2016 E-008633/2016 Bizottság

A gyülekezés szabadsága Romániában

15-04-2015 E-005983/2015 Bizottság

VP/HR - A Szíriában elkövetett háborús bűncselekmények miatti büntetőeljárások

09-04-2015 E-005608/2015 Bizottság

Szóban megvála-szolandó kérdések

9

A külföldön töltött tanulmányi időszakok elismerése

31-01-2018 O-000010/2018 Bizottság

Az elsüllyedt hajók eltávolítása a Dunából

21-03-2017 O-000021/2017 Bizottság

Az Európai Bizottság válaszai az írásbeli választ igénylő kérdésekre

10-01-2017 O-000003/2017 Bizottság

A Bizottságnak az írásbeli választ igénylő kérdésekre adott válaszai

05-05-2015 O-000046/2015 Bizottság

A minimálbérről szóló német törvény (MiLog) végrehajtása

04-02-2015 O-000014/2015 Bizottság

GSP+ (általános vámkedvezmény-rendszer) és a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló egyezmény: Bolívia ügye

05-09-2014 O-000062/2014 Bizottság

A közelmúltbeli áradások Bulgáriában, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában

09-07-2014 O-000058/2014 Bizottság

Interpellációk

1

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

229

 

Az európai polgári kezdeményezés (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Am votat raportul PE referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană. Inițiativa cetățenească europeană (ICE) face parte integrantă din spațiile oferite cetățenilor pentru a schimba opinii cu privire la toate domeniile de politică UE, într-un mod transparent, deschis și regulat cu instituțiile Uniunii. Obiectivul prezentului regulament este ca inițiativa cetățenească europeană să devină mai accesibilă, mai puțin împovărătoare și mai ușor de utilizat pentru organizatori și susținători și să fie consolidat cursul dat acesteia, în vederea valorificării pe deplin a potențialului ei ca instrument pentru stimularea dezbaterii și încurajarea cât mai multor cetățeni să influențeze procesul decizional UE.

 

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Am votat raportul PE referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. Regulamentul financiar stabilește principiile și procedurile care reglementează întocmirea și execuția bugetului UE și controlul fondurilor UE. Prezenta propunere legislativă face parte integrantă din evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020. Comisia se concentrează pe aspecte precum simplificarea pentru destinatarii fondurilor UE, acordarea permisiunii de a aplica un singur set de norme în cazul acțiunilor hibride ori al combinațiilor de măsuri sau instrumente, utilizarea mai eficace a instrumentelor financiare și o gestiune bugetară mai flexibilă.

 

Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Am votat raportul PE referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS). ETIAS va permite să se aprecieze dacă un resortisant al unei țări terțe exonerat de obligația de a deține viză care intenționează să călătorească în spațiul Schengen ar putea constitui un risc în materie de migrație neregulamentară, securitate sau sănătate publică, înainte ca persoana să ajungă la punctul de trecere a frontierei externe. Prin urmare, ETIAS va contribui la o mai bună evaluare a îndeplinirii condițiilor de intrare de către un resortisant al unei țări terțe și, prin urmare, la securitatea spațiului Schengen. Sistemul ETIAS va permite să se facă o serie de verificări prealabile înainte de controlul la frontieră, fără să afecteze autoritatea polițistului de frontieră de a lua decizia finală privind autorizarea intrării persoanei sau refuzul intrării persoanei în cazul în care consideră că nu sunt îndeplinite condițiile de intrare.

 

Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS): az Europol feladatai (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Am votat raportul PE referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), în ceea ce privesc prerogativele Europol. Misiunea Oficiului European de Poliție (Europol) - agenția UE care răspunde de aplicarea legii - este să crească nivelul de siguranță în Europa, acordând asistență autorităților competente din statele membre. Rolul Europol în contextul ETIAS va fi de coordonare a bazelor de date și de strângere și analiză a informațiilor transmise de către statele membre privind posibile riscuri de securitate și date legate de procesul de autorizare ETIAS privind călătoriile.

 

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Am votat raportul PE referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție. Agenția îndeplinește sarcini importante în domeniul managementului frontierelor și al securității la frontiere, prin asigurarea gestionării operaționale a sistemelor IT la scară largă, menținând relații de colaborare cu organizațiile internaționale și cu alte entități sau organisme din domeniu. Această cooperare operațională cu organizațiile internaționale este deosebit de importantă pentru o concretizare adecvată a propunerilor privind sistemul de intrare/ieșire (EES) și ETIAS.

 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Am votat raportul PE referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2019. Parlamentul a identificat următoarele priorități pentru bugetul UE 2019: creșterea, inovarea, competitivitatea, cetățenia, securitatea, lupta împotriva schimbărilor climatice, tranziția către o energie din surse regenerabile și migrația, solicitând, de asemenea, să se acorde o atenție deosebită tinerilor. Majorările propuse pentru programul Orizont 2020, Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), Erasmus + și programele care contribuie la creșterea securității cetățenilor UE sunt vești bune pentru cetățenii UE, dar, totuși raportul subliniază necesitatea de a consolida în continuare sprijinul acordat IMM-urilor, care sunt esențiale pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă și de a aloca resurse specifice adecvate pentru digitalizarea industriei UE și promovarea competențelor digitale și a antreprenoriatului digital, precum și programelor care susțin tinerii, în speță ErasmusPro.

 

Az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszaka (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Am votat raportul PE referitor la Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului privind cea de-a 73-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Am decis sa sprijinim în continuare agenda de reformă a ONU, reducerea birocrației, subliniind importanța agendei de dezvoltare durabilă, responsabilitatea de a proteja, dezarmarea și combaterea efectelor negative a zonelor de conflict. Totodată, reafirmăm angajamentul UE față de Acordul de la Paris, încurajând toate statele membre ale ONU să îl ratifice și să îl pună în aplicare într-un mod eficace, subliniind necesitatea implementării acestuia la nivel mondial.

 

A migrációs válság és a humanitárius helyzet Venezuelában és határain (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Am votat propunere comună de rezoluție referitoare la criza migrației și la situația umanitară din Venezuela și din zonele aflate la frontierele acestei țări, fiind profund îngrijorat de situația umanitară devastatoare din Venezuela, care a cauzat un număr foarte mare de decese și un aflux fără precedent de refugiați și de migranți în țările învecinate și în alte țări. Solicităm autorităților venezuelene să permită ajutor umanitar neîngrădit în țară, în regim de urgență, pentru a preveni agravarea crizei umanitare și a crizei sănătății publice și, în special, reapariția unor boli precum rujeola, malaria, difteria și febră aftoasă, acordând acces neîngrădit organizațiilor internaționale care doresc să ajute toate sectoarele afectate ale societății. Salutăm totodată adoptarea rapidă a unor sancțiuni suplimentare specifice și revocabile, care nu dăunează populației venezuelene, impuse pentru desfășurarea alegerilor nelegitime din 20 mai 2018; acestea nu au fost recunoscute la nivel internațional. Nu in ultimul rând, PE sprijină pe deplin ancheta Curții Penale Internaționale privind crimele și actele de represiune ample și sistematice comise de regimul venezuelean și solicită UE să joace un rol activ în acest sens.

 

A szociális és szolidaritásalapú vállalkozások statútuma (A8-0231/2018 - Jiří Maštálka)

05-07-2018

Am votat raportul PE conținând recomandări adresate Comisiei privind un statut pentru întreprinderile sociale și solidare, subliniind importanța decisivă a celor aproximativ 2 milioane de întreprinderi din economia socială și solidară din Europa, care oferă locuri de muncă pentru mai mult de 14,5 milioane de persoane, și contribuția neprețuită a acestora la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială și regională și la creșterea economică constantă pe piața internă. Remarcăm faptul că întreprinderile sociale și solidare pot contribui la o mai mare egalitate de gen și la reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați, sprijinind ideea necesității de a oferi locuri de muncă persoanelor cel mai adesea excluse de pe piața forței de muncă, prin reintegrarea șomerilor de lungă durată și prin combaterea șomajului în general.

 

A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)

04-07-2018

Am votat raportul PE referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia.
Acest program de sprijin a fost instituit cu scopul de a consolida capacitatea statelor membre de a elabora și de a pune în aplicare reforme administrative și structurale cu valoare adăugată europeană, menite să promoveze creșterea, inclusiv prin acordarea de asistență pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. Scopul acestui program se extinde și la facilitarea aderării unor state membre la zona euro, printre care și România, acestea continuând să beneficieze de sprijinul UE, atât prin asistență tehnică, cât și prin schimburi de bune practici.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  07F163
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11025
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07F163
  1047 Bruxelles