Iuliu WINKLER
 • Iuliu
  WINKLER
 • Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
 • Tag
 • Románia Romániai Magyar Demokrata Szövetség
 • Születési idő: 1964. március 14., Hunedoara

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

215

Az EU kereskedelmi megállapodásainak kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezetei (vita)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(15)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

15-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-15(19)

Az Unió helyzete (vita)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(7)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(27)

A kulturális örökség európai éve (vita)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(18)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

13-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-13(18)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

2

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

3

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

1

VÉLEMÉNY a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról

INTA
26-01-2017 INTA_AD(2017)592301

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

6

Írásbeli nyilatkozat(ok)

3

Írásbeli nyilatkozat az EU keleti, illetve nyugati piacain értékesített termékek összetétele és minősége közötti eltérésekről

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Elévült

Részletek

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 141 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a Lyme-kórról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 109 - 27-07-2016

Írásbeli nyilatkozat A regionális és kisebbségi nyelvek védelméről és támogatásáról az Európai Unióban

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Elévült

Részletek

Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 127 - 08-12-2015

Uniós jogi aktusra irányuló javaslatok

1

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a stratégiai ágazatokba való külföldi beruházások átvilágításáról

26-04-2017 B8-0302/2017

Parlamenti kérdés(ek)

19

A külföldön töltött tanulmányi időszakok elismerése

31-01-2018 O-000010/2018 Bizottság

  Ukraine wood export ban - the need for full DCFTA implementation

09-01-2018 E-000063/2018 Bizottság

Belpolitikai helyzet Ukrajnában

05-04-2017 E-002545/2017 Bizottság

VP/HR - Szélsőséges felvonulások Ukrajnában

05-04-2017 E-002544/2017 Bizottság

Az elsüllyedt hajók eltávolítása a Dunából

21-03-2017 O-000021/2017 Bizottság

Az Európai Bizottság válaszai az írásbeli választ igénylő kérdésekre

10-01-2017 O-000003/2017 Bizottság

A kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó oktatási reform Ukrajnában

17-11-2016 E-008633/2016 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

162

 

A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

Am votat raportul referitor la Fondul de garantare pentru acțiuni externe care modifică Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe și face parte din ambițiosul Plan de investiții externe anunțat de Comisie la 7 iunie 2016, având scopul de a consolida Agenda europeană privind migrația.
Acest fond are ca scop apărarea bugetului UE de șocurile care s-ar putea produce, dacă el nu ar exista, în cazul nerestituirii împrumuturilor garantate de UE. Printre modificările aduse se numără introducerea veniturilor din prima de risc generate în cadrul operațiunilor de finanțare ale BEI ca o nouă a patra sursă de venit pentru Fondul de garantare și transferarea gestionării activelor Fondului de garantare de la BEI la Comisia Europeană.

 

Éves jelentés az Európai Befektetési Bank pénzügyi tevékenységéről (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

08-02-2018

Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții.
Raportul salută disponibilitatea Grupului BEI de a spori competitivitatea UE, de a oferi un sprijin real pentru creștere și crearea de locuri de muncă, precum și de a contribui la soluționarea provocărilor socioeconomice în interiorul și în afara UE, prin urmărirea obiectivelor sale generale de politică publică legate de inovare, finanțarea IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare medie, infrastructură, mediu, coeziunea economică și socială și climă.
Raportorul insistă asupra faptului că, pentru realizarea cu succes a obiectivelor Strategiei Europa 2020, toate activitățile Grupului BEI ar trebui să fie nu doar sustenabile din punct de vedere economic, ci și să contribuie la o UE mai inteligentă, mai ecologică și mai favorabilă incluziunii.

 

Az Európai Parlament összetétele (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

Am votat raportul referitor la componența Parlamentului European, care prevede că în următoarea legislatură, România va avea 33 de europarlamentari, delegației țării noastre revenindu-i un loc în plus după redistribuirea unei fracțiuni a mandatelor ca urmare a plecării Marii Britanii din UE. Prin redistribuirea locurilor, așa cum este prevăzută în raport, se realizează o echilibrare în cazul subreprezentării, dar și reducerea numărului total de locuri.
În același timp, îmi exprim totalul dezacord cu privire la introducerea de liste transnaționale, care vor permite alegerea de deputați fără circumscripții electorale și fără responsabilități. Consider că de alegerea pe liste transnaționale vor profita populiștii și extremiștii cu o profundă retorică antieuropeană. Acest tip de politician va fi primul care va beneficia de pe urma lipsei de control din partea unui anumit electorat, iar cei mai mari perdanți, în cazul în care se va accepta ideea listelor transnaționale, vor fi cetățenii Uniunii Europene.

 

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti keretmegállapodás felülvizsgálata (A8-0006/2018 - Esteban González Pons)

07-02-2018

Am votat raportul referitor la Revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană, care subliniază necesitatea ca, în cadrul alegerilor europene, partidele politice europene să prezinte candidați cap de listă - „Spitzenkandidaten”.
Potrivit raportului, în acest fel partidele politice europene oferă cetățenilor europeni posibilitatea de a alege Președintele Comisiei în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European. Procesul desemnării unui „Spitzenkandidaten” reprezintă o contribuție la transparență, întrucât candidații la funcția de Președinte al Comisiei sunt făcuți cunoscuți înainte de alegerile europene, mai degrabă decât după acestea, cum era cazul înainte.
Raportul subliniază că acest proces stimulează conștiința politică a cetățenilor europeni în perioada premergătoare alegerilor europene și consolidează legitimitatea politică atât a Parlamentului, cât și a Comisiei, prin asigurarea unei legături mai directe între alegerile lor respective și opțiunile electoratului și recunoaște, prin urmare, valoarea adăugată importantă a principiului capului de listă pentru consolidarea caracterului politic al Comisiei Europene.

 

A kisebbségek védelme és a megkülönböztetésükkel szembeni küzdelem az EU tagállamaiban (B8-0064/2018)

07-02-2018

Salut adoptarea de către plenul PE a Rezoluției „Protecția și combaterea discriminării minorităților din statele membre UE” care însumează concluziile și recomandările comisiei de specialitate, ca urmare a petițiilor care semnalează practici discriminatorii împotriva unor cetățeni ai UE care aparțin minorităților. Raportorul constată că UE nu dispune de instrumente eficace pentru monitorizarea respectării drepturilor minorităților autohtone și lingvistice.
Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE i se recomandă realizarea unei monitorizări a discriminărilor împotriva minorităților naționale din statele membre. Rezoluția reamintește că protejarea minorităților autohtone, naționale sau lingvistice și interzicerea discriminării bazate pe limbă și apartenența la o minoritate națională sunt consacrate în tratate și în CDFUE. Se subliniază că drepturile și protecția minorităților naționale fac parte integrantă din statul de drept, conform documentelor OSCE.
Rezoluția face apel la toate statele membre să ratifice și să aplice Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare. Încurajează statele membre să asigure garantarea dreptului de a utiliza limbile minorităților și să protejeze diversitatea lingvistică în interiorul Uniunii în conformitate cu tratatele UE și invită Comisia să consolideze promovarea predării și utilizării limbilor regionale și ale minorităților, ca modalitate potențială de a lupta împotriva discriminării lingvistice în UE.

 

A női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia (B8-0068/2018)

07-02-2018

Am votat rezoluția PE care condamnă mutilarea genitală a femeilor - MGF, o practică vătămătoare, care are un caracter transnațional și despre care, în Agenda ONU pentru 2030 privind dezvoltarea durabilă, se spune că trebuie eradicată până în 2030. Rezoluția constată că legislația penală din toate statele membre protejează fetele și femeile împotriva MGF fie explicit, fie implicit, însă exprimă îngrijorarea din cauza ineficacității aparente a acestei legislații, având cunoștință de un număr redus de cauze juridice la nivelul UE.
Raportorul invită statele membre să interzică explicit prin lege medicalizarea MGF și să sensibilizeze personalul medical cu privire la această problemă. De altfel, în rezoluție se arată că MGF reprezintă una dintre formele cele mai previzibile ale violenței bazate pe gen.

 

Az EU és Brazília közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás (A8-0004/2018 - Angelo Ciocca)

06-02-2018

Am votat în plenul PE reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între UE și Brazilia. Acest acord a intrat în vigoare la 7 august 2007, fiind încheiat inițial pentru o perioadă de cinci ani, și poate fi reînnoit din cinci în cinci ani, de comun acord.
Acordul UE-Brazilia privind S&T acoperă o gamă largă de domenii de cercetare incluse în Programul-cadru de cercetare și inovare al UE. Evaluarea realizată de Comisie demonstrează în mod clar că acordul oferă un cadru important de facilitare a cooperării între UE și Brazilia în domenii prioritare comune în sectorul științei și tehnologiei, dând naștere unor beneficii reciproce. Având în vedere că potențialul Braziliei ca partener în domeniul cercetării și inovării continuă să se dezvolte, această țară trebuie considerată un partener strategic al UE în America Latină. Principalele instrumente de cooperare sunt programele-cadru ale UE pentru cercetare și inovare.

 

Költséghatékony kibocsátáscsökkentés és alacsony szén-dioxid-kibocsátású beruházások (A8-0003/2017 - Julie Girling)

06-02-2018

Am votat raportul referitor la rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu. Practic, raportul sprijină propunerea Comisiei Europene care se referă la obiectivul UE pentru 2030 de reducere cu „cel puțin” 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, protejând în același timp industria europeană de riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon și promovând inovarea și modernizarea sectoarelor energetic și industrial ale Europei în cursul deceniului care începe în 2020. Propunerea se bazează pe concluziile Consiliului European din 23 și 24 octombrie 2014, care stabilesc orientări cu privire la modul în care ar trebui realizate aceste obiective.

 

Az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentése (A8-0383/2017 - Jonás Fernández)

06-02-2018

Am votat raportul din proprie inițiativă referitor la Raportul anual al BCE pentru 2016, document în care se subliniază independența BCE, care are caracter federal și independent, fapt care exclude drepturile de veto naționale și intervențiile din partea guvernelor. Astfel, BCE a putut să ia măsuri hotărâte în diverse chestiuni, cum ar fi măsurile împotriva crizei. De asemenea, raportorul este de acord cu BCE în privința importanței monedei fizice ca mijloc legal de plată, reamintind tuturor statelor membre din zona euro că acceptarea bancnotelor și monedelor euro ar trebui să fie norma în cadrul tranzacțiilor cu amănuntul.
În raport, se ia act de discuțiile în curs despre o „monedă digitală emisă de Banca Centrală” sau „bani digitali”, care ar urma să fie puși la dispoziția unei game largi de contrapărți, inclusiv a gospodăriilor. În acest sens, Comisia și BCE sunt încurajate să analizeze astfel de programe cu scopul de a îmbunătăți accesul populației la sistemele de plată, alături de banii fizici, și semnalează potențialele provocări generate de monopolul BCE în emiterea de monedă. Raportul mai subliniază că progresul în domeniul monedelor virtuale nu trebuie să ducă la restricții privind tranzacțiile în numerar sau la desființarea numerarului.

 

A tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsítása (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek)

06-02-2018

Am votat raportul referitor la accelerarea inovării în domeniul energiei curate, care îndeamnă Comisia și statele membre și, după caz, autoritățile regionale, să instituie mecanisme de coordonare a programelor UE, naționale și regionale de cercetare și inovare în domeniul energiei. Scopul este acela de a stimula sinergiile și de a evita dublarea eforturilor, asigurând astfel utilizarea cât mai eficace a resurselor și a infrastructurii existente, precum și a surselor de energie disponibile în statele membre, pentru a maximiza comercializarea noilor tehnologii și inovații și a promova noi modele de afaceri în toată UE.
De asemenea, raportul invită Comisia să efectueze o evaluare a performanței instrumentelor și fondurilor sale financiare legate de energie și să ofere un răspuns accelerat pentru îmbunătățirea și adaptarea instrumentelor în cazul identificării unor obstacole sau incoerențe specifice. Salut solicitarea adresată Comisiei de a propune, în cadrul politicii industriale a Uniunii, o dimensiune energetică neutră din punct de vedere tehnologic, orientată și pe termen lung, care să se bazeze pe o eficiență energetică ridicată, o mai mare liberalizare a pieței și o mai mare transparență, pentru a contribui la evitarea investițiilor în active depreciate.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  07F163
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11025
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07F163
  1047 Bruxelles