Iuliu WINKLER
 • Iuliu
  WINKLER
 • Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
 • Tag
 • Románia Romániai Magyar Demokrata Szövetség
 • Születési idő: 1964. március 14., Hunedoara

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

218

A Bizottság határozata a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó csomagról (vita)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(20)

Vita Európa jövőjéről Emmanuel Macronnal, a Francia Köztársaság elnökével (vita)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(4)

Az USA azon határozata, hogy vámot vet ki az acélra és az alumíniumra (vita)

14-03-2018 P8_CRE-PROV(2018)03-14(4)

Az EU kereskedelmi megállapodásainak kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezetei (vita)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

15-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-15(19)

Az Unió helyzete (vita)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(7)

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(27)

A kulturális örökség európai éve (vita)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(18)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

2

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

3

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

2

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

INTA
22-03-2018 INTA_AD(2018)615404

VÉLEMÉNY a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról

INTA
26-01-2017 INTA_AD(2017)592301

Állásfoglalásra irányuló intézményi indítványok

6

Írásbeli nyilatkozat(ok)

3

Írásbeli nyilatkozat az EU keleti, illetve nyugati piacain értékesített termékek összetétele és minősége közötti eltérésekről

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Elévült

Részletek

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Kiosztás dátuma : 09-05-2016
Lejárat időpontja : 09-08-2016
Aláírók száma : 141 - 28-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a Lyme-kórról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0040 Elévült

Részletek

Dominique BILDE , Ivan JAKOVČIĆ , Mara BIZZOTTO , Rolandas PAKSAS , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Zigmantas BALČYTIS , Filiz HYUSMENOVA , Lefteris CHRISTOFOROU , Andrey KOVATCHEV , Iuliu WINKLER , Norica NICOLAI , Bronis ROPĖ , Daciana Octavia SÂRBU , Marie-Christine BOUTONNET

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 109 - 27-07-2016

Írásbeli nyilatkozat A regionális és kisebbségi nyelvek védelméről és támogatásáról az Európai Unióban

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Elévült

Részletek

Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA

Kiosztás dátuma : 07-09-2015
Lejárat időpontja : 07-12-2015
Aláírók száma : 127 - 08-12-2015

Uniós jogi aktusra irányuló javaslatok

1

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a stratégiai ágazatokba való külföldi beruházások átvilágításáról

26-04-2017 B8-0302/2017

Írásban megvála-szolandó kérdések

10

Belpolitikai helyzet Ukrajnában

05-04-2017 E-002545/2017 Bizottság

VP/HR - Szélsőséges felvonulások Ukrajnában

05-04-2017 E-002544/2017 Bizottság

A kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó oktatási reform Ukrajnában

17-11-2016 E-008633/2016 Bizottság

A gyülekezés szabadsága Romániában

15-04-2015 E-005983/2015 Bizottság

VP/HR - A Szíriában elkövetett háborús bűncselekmények miatti büntetőeljárások

09-04-2015 E-005608/2015 Bizottság

A hivatalos nyelven kívüli összes nyelv használatának betiltása a bolgár választási kampányok során

09-03-2015 E-003774/2015 Bizottság

Az EU és Tajvan közötti kereskedelmi kapcsolatok

09-10-2014 E-007745/2014 Bizottság

Szóban megvála-szolandó kérdések

9

A külföldön töltött tanulmányi időszakok elismerése

31-01-2018 O-000010/2018 Bizottság

Az elsüllyedt hajók eltávolítása a Dunából

21-03-2017 O-000021/2017 Bizottság

Az Európai Bizottság válaszai az írásbeli választ igénylő kérdésekre

10-01-2017 O-000003/2017 Bizottság

A Bizottságnak az írásbeli választ igénylő kérdésekre adott válaszai

05-05-2015 O-000046/2015 Bizottság

A minimálbérről szóló német törvény (MiLog) végrehajtása

04-02-2015 O-000014/2015 Bizottság

GSP+ (általános vámkedvezmény-rendszer) és a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló egyezmény: Bolívia ügye

05-09-2014 O-000062/2014 Bizottság

A közelmúltbeli áradások Bulgáriában, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában

09-07-2014 O-000058/2014 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

196

 

EU–Korea-keretmegállapodás (Hotvátország csatlakozása) (A8-0120/2018 - Tokia Saïfi)

03-05-2018

Am votat recomandarea PE cu privire la încheierea unui protocol la Acordul-cadru UE-Republica Coreea, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană. Prin aceasta, Croația devine parte contractantă la acord.
Acest acord-cadru a fost semnat la 10 mai 2010, a intrat în vigoare la 1 iunie 2014 și constituie primul acord de acest tip încheiat între Uniunea Europeană și o țară asiatică. Acesta a contribuit la consolidarea cooperării Uniunii Europene cu Coreea în regiune, care este un partener-cheie în regiune în numeroase domenii, precum pacea și securitatea, drepturile omului și statul de drept, mediul înconjurător, energia, combaterea terorismului, buna guvernare sau combaterea corupției și a criminalității organizate.

 

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Az EGF/2017/010 BE/Caterpillar kérelem (A8-0148/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

03-05-2018

Am votat raportul PE referitor la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul disponibilizărilor de la unitatea de producție a Caterpillar de la Gosselies, Belgia. Comisia a constat că în acest caz condițiile prevăzute în Regulamentul FEG sunt îndeplinite. Prin urmare, Belgia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de peste 4,6 milioane de euro, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 7,7 milioane necesare reintroducerii pe piața muncii a celor disponibilizați.
Belgia susține că aceste disponibilizări sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, de concurența existentă la nivel mondial în sectorul utilajelor de construcții și minerit, precum și de pierderea aferentă a cotei deținute de Caterpillar pe piața utilajelor.
FEG a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale.

 

Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentés (A8-0139/2018 - Marco Valli)

03-05-2018

Am votat raportul din proprie inițiativă cu privire la controlul activităților financiare ale BEI pe 2016, care include și opinia INTA prin care este salutat faptul că 10 % din totalul împrumuturilor acordate de această bancă vizează operațiuni desfășurate în afara Uniunii. INTA apreciază că BEI, prin intermediul instrumentelor sale de creditare, poate fi o pârghie importantă pentru noua diplomație economică a UE. În raport se mai evidențiază faptul că accesul la finanțare și internaționalizarea reprezintă obstacole importante cu care se confruntă IMM-urile, iar BEI trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a asigura un acces mai ușor și mai eficient al IMM-urilor la finanțare, care să le permită integrarea în lanțurile valorice globale. De altfel, opinia INTA este că BEI trebuie să sprijine întreprinderile din UE care doresc să desfășoare activități comerciale în străinătate, inclusiv prin Facilitatea de finanțare a comerțului.

 

A közös hozzáadottértékadó-rendszer a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében (A8-0124/2018 - Roberto Gualtieri)

19-04-2018

Am votat raportul PE referitor la propunerea de directivă a Consiliului cu privire la sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime. Raportorul salută faptul că, în cele din urmă, propunerea de directivă va stabili în mod permanent o limită convenită care asigură buna funcționare a pieței interne, lăsând totodată flexibilitate statelor membre în stabilirea cotei standard de TVA, în locul numeroaselor prelungiri de ultim moment ale cotei minime temporare. Această propunere face parte dintr-o serie de propuneri legislative ale Comisiei care vizează reformarea sistemului de TVA al UE, precum și evoluția către un sistem definitiv de TVA în UE. Raportorul consideră că aceste reforme sunt necesare în mod urgent și invită statele membre să le aprobe și să le pună rapid în aplicare.

 

A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése (A8-0056/2017 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)

19-04-2018

Am votat raportul PE cu privire la propunerea de directivă europeană referitoare la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului. Raportul include și opinia Comisiei pentru comerț internațional, care arată că politicile și acțiunile din alte domenii relevante ce țin de competența Uniunii, de exemplu în domeniul comerțului internațional și al cooperării pentru dezvoltare, ar trebui utilizate, acolo unde este posibil, pentru a completa activitatea de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sistemului financiar.
Aceste politici și acțiuni au scopul de a completa și nu de a submina alte obiective de politică ale Uniunii. Potrivit INTA, în conformitate cu strategia „Comerț pentru toți”, ar trebui să se ia măsuri suplimentare eficace în ceea ce privește comerțul cu servicii, pentru a evita folosirea sa în scopul unor fluxuri financiare ilicite, ținând cont de faptul că liberul schimb de bunuri și servicii cu țările în curs de dezvoltare crește pericolul spălării de bani și că comerțul cu servicii al Uniunii cu paradisurile fiscale este de șase ori mai mare decât cu țări comparabile, neexistând astfel de diferențe în cadrul comerțului cu bunuri.

 

Ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése (A8-0311/2015 - Martin Häusling)

19-04-2018

Am votat raportul PE referitor la propunerea de regulament european cu privire la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Potrivit raportorului, Comisia vine cu o nouă structură simplificată pentru regulamentul privind producția ecologică, reunind actualul Regulament de bază (CE) nr. 834/2207 și două regulamente de punere în aplicare (889/2008 și 1235/2008) într-un singur regulament cu numeroase anexe.
Raportul remarcă faptul că, în vederea simplificării legislației, Comisia a mutat majoritatea cerințelor de control în domeniul producției și comercializării de produse ecologice în propunerea privind o legislație orizontală pentru controalele oficiale privind alimentele și hrana pentru animale, care urmează să fie adoptată alături de prezenta propunere de regulament.
În principiu, această abordare este rezonabilă. De asemenea, se arată că punerea în aplicare a regulamentului actual privind producția ecologică a scos în evidență mai multe puncte slabe ale controalelor și unele lacune în colectarea de date și comunicarea dintre statele membre și la nivel european. Prin urmare, raportorul propune să se analizeze posibilitatea înființării unei agenții a UE pentru produse ecologice.

 

A közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározása (A8-0145/2018 - Danuta Maria Hübner)

18-04-2018

Am votat raportul PE referitor la stabilirea perioadei pentru alegerea pentru a noua oară a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct.
Raportul a fost redactat ca răspuns la o solicitare de consultare din partea Consiliului cu privire la un proiect de decizie vizând modificarea perioadei în care ar fi trebuit să se desfășoare alegerile europene.
În Consiliu s-a ajuns la un acord între statele membre că desfășurarea următoarelor alegeri pentru Parlamentul European la datele aplicabile în mod normal ar fi imposibilă și s-a propus, în așteptarea consultării Parlamentului European, organizarea alegerilor în perioada 23-26 mai 2019. Aceeași perioadă a fost sugerată și de Conferința președinților Parlamentului, la reuniunea din 11 ianuarie 2018.

 

EU–Ausztrália-keretmegállapodás (állásfoglalás) (A8-0119/2018 - Francisco José Millán Mon)

18-04-2018

Am votat atât recomandarea, cât și rezoluția PE referitoare la Acordul-cadru UE-Australia.
Rezoluția PE susține lansarea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Australia, care trebuie să fie derulate într-un spirit de reciprocitate, transparență, responsabilitate și beneficii mutuale, ținând în același timp cont de caracterul sensibil al anumitor produse, cum ar fi cele agricole, datorită faptului că Australia este unul dintre cei mai importanți exportatori agricoli.
De asemenea, se încurajează ambii parteneri să aibă un nivel ridicat de ambiție în domeniul serviciilor, iar, în cadrul negocierilor, se recomandă ca UE să țină seama de nevoile și cererile IMM-urilor. Rezoluția mai subliniază faptul că UE și Australia sunt parteneri puternici, cu aceeași viziune, cu o profundă relație bilaterală, și care împărtășesc valorile și principiile democrației, respectarea drepturilor omului și a statului de drept, care mențin legături politice și economice din ce în ce mai puternice și se bucură de legături strânse și active pe plan cultural, academic și interuman.

 

Csomagolás és csomagolási hulladék (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)

18-04-2018

Am votat raportul PE privitor la propunerea de directivă referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.
În raport se arată că actualul model de dezvoltare liniară, care poate fi rezumat ca „extracție, producție, consum și eliminare”, începe să dea semne că a ajuns la limită, reutilizarea, reciclarea și recuperarea devenind cuvinte-cheie.
Raportoarea încurajează Comisia în demersul său de a proteja mediul, de a spori competitivitatea economiei europene și de a promova reindustrializarea sustenabilă. O creștere a valorii resurselor implică o intervenție în toate etapele ciclului de viață al produsului: de la extracția materiilor prime la proiectarea produsului și de la distribuție, apoi consum, la sfârșitul ciclului de viață al produsului.

 

Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (A8-0013/2017 - Simona Bonafè)

18-04-2018

Am votat raportul PE cu privire la vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice.
Potrivit raportoarei, obiectivul prezentei propuneri este de a simplifica obligațiile statelor membre în ceea ce privește raportarea și de a le alinia la dispozițiile privind raportarea din Directiva-cadru privind deșeurile, Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și Directiva privind depozitele de deșeuri. Raportul are drept scop și alinierea dispozițiilor privind comitologia la Tratatul de la Lisabona.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  07F163
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11025
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 07F163
  1047 Bruxelles