Hanne DAHL : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 09-05-2008 / 21-10-2008 : Függetlenség/Demokrácia Képviselőcsoport - Az elnökség tagja
  • 22-10-2008 / 13-07-2009 : Függetlenség/Demokrácia Képviselőcsoport - Társelnök

Nemzeti pártok 

  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : JuniBevægelsen - Mod Unionen (Dánia)

Alelnök 

  • 03-06-2008 / 13-07-2009 : A Svájccal, Izlanddal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Képviselok 

  • 09-05-2008 / 02-06-2008 : A Svájccal, Izlanddal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Alkotmányügyi Bizottság

Póttag 

  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az információk kiadásának szabadságáról és az informátorok védelméről  
- P6_DCL(2009)0045 - Elévült  
Nils LUNDGREN , Hélène GOUDIN , Hanne DAHL , Paul van BUITENEN  
Kiosztás dátuma : 21-04-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 21 - 08-05-2009
Írásbeli nyilatkozat az elektromos gépkocsik használatának előmozdításáról  
- P6_DCL(2009)0019 - Elévült  
Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND  
Kiosztás dátuma : 18-02-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 44 - 08-05-2009
Írásbeli nyilatkozat a biszfenol A nevű vegyszert tartalmazó műanyag cumisüvegekben való alkalmazásának tilalmáról  
- P6_DCL(2008)0106 - Elévült  
Hanne DAHL , Christel SCHALDEMOSE , Hélène GOUDIN , Carl SCHLYTER  
Kiosztás dátuma : 15-12-2008
Lejárat időpontja : 02-04-2009
Aláírók száma : 92 - 02-04-2009

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.