Hans-Peter MARTIN : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Független képviselők

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liste "Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit" (Ausztria)

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kulturális és Oktatási Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kulturális és Oktatási Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2013)516664 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY a 89/666/EGK, a 2005/56/EK és a 2009/101/EK irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2011)464798 -  
-
ECON 
VÉLEMÉNY az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2010)448687 -  
-
ECON 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Oswaldo Payá életét kioltó autóbaleset ügyében folytatott vizsgálatról  
- P7_DCL(2014)0005 - Elévült  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Kiosztás dátuma : 13-01-2014
Lejárat időpontja : 13-04-2014
Aláírók száma : 119 - 14-04-2014

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat